applications

Přepěťová ochrana železničních přejezdů

Image

S postupným zaváděním elektronických zabezpečovacích zařízení, citlivých na přepětí, v železničním provozu nezbytné řešit i jejich ochranu, zejména pak proti nebezpečným účinkům blesku, které mohou způsobit na této technice značné škody. Železniční elektronický zabezpečovací systém je složité zařízení, které musí mít vysokou spolehlivost a pohotovost, odpovídající potřebám bezpečného železničního provozu. Jeho jednotlivé funkční prvky jsou umístěny jak uvnitř budov, tak i vně objektů v železničních stanicích a na tratích, a tedy v otevřeném venkovním prostředí, kde se uplatňují ve značné míře indukční účinky bleskového proudu, ať již při blízkých či vzdálenějších výbojích.

Hledání optimálního systému přepěťových ochran vyžaduje proto zcela zvláštní přístup, který je ovlivněn zejména dvěma základními hledisky:
• instalací přepěťových ochran nesmí být ohrožena funkční spolehlivost a provozní bezpečnost elektrických zabezpečovacích obvodů,
• pořizovací a provozní náklady by neměly přesáhnout ve vztahu k zabezpečovacímu zařízení únosnou míru.

Na elektrizovaných tratích působí trakční vedení jako ochranná jímací síť, a údery blesku jsou tedy převážně zachyceny exponovanými částmi trakčního vedení. Neživé části trakčního systému jsou připojeny přes průrazky HGS150RW nebo HL120 ke kolejím. Tím je do značné míry chráněno venkovní zařízení stavědla. Na druhé straně však musíme vzít v úvahu, že účinky těchto bleskových výbojů se při decentralizovaném systému napájení elektronických stavědel mohou přenést z trakčního vedení nejen do napájecího zdroje UNZ, ale i do elektrických obvodů vlastního stavědla.

Příručka ke stažení

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2021