applications

Přepěťová ochrana IT sítí

Image

Síť IT je izolovaná soustava, která  má všechny živé části izolované od země nebo má jeden bod sítě uzemněný přes velkou impedanci. Neživé části elektroinstalace jsou uzemněny. (viz ČSN 332000-1 ed.2). Izolovaná soustava zvyšuje provozní spolehlivost a bezpečnost osob systému. Proto se používá v hutnictví, strojírenství, loďařství, v trakčních soustavách, dopravních prostředcích a v nemocničních zařízeních. Výhodou izolované soustavy je, že zařízení napojená na tuto soustavu mohou pracovat nepřetržitě i v případě první poruchy (tzv. zemního spojení).

Při první poruše se fázové napětí nepoškozené fáze (nebo fází v třífázové soustavě) zvýší na hodnotu napětí sdruženého. Na to je nutno pamatovat při dimenzování použitých přístrojů. Pokud je správně provedeno uzemnění neživých částí elektrických zařízení, je soustava bezpečná, protože při zemním spojení nedochází k vytvoření úbytku napětí většího než bezpečného. První porucha musí být odstraněna v co nejkratší době. O této poruše musí být informovaná příslušná zodpovědná osoba. Pro signalizaci stavu izolované soustavy se využívají hlídače izolačního stavu, nebo monitorovací relé reziduálního proudu. Tyto přístroje signalizují pokles izolačního stavu pod nastavenou hodnotu. V případě vzniku zemního spojení v další fázi dojde ke zkratu, který je následně vypnut nadřazenými nadproudovými prvky.

Aplikace svodičů přepětí v rozsáhlých izolovaných soustavách je nutná, aby spolehlivě chránila veškerá zařízení připojená k této soustavě. Jedním z prvních prvků používaných na prvním stupni je na sekundáru izolačního transformátoru svodič bleskových proudů tzv. jiskřiště. Jiskřiště jako nelineární prvek používaný u svodičů bleskových proudů má dlouhou dobu reakce, ale vyznačuje se vysokou svodovou schopností a jeho výhoda v aplikacích pro IT sítě je v tom, že má nulový průsakový proud (jeho svorky jsou galvanicky odděleny). Proto není potřeba se obávat nechtěné a nežádoucí reakce hlídače izolačního stavu. Dalším z prvků používaných na prvním, druhém i třetím stupni je varistor, který se vyznačuje rychlou dobou reakce, díky vysokému pokroku výrobců i vysokými svodovými schopnosti, ale v sítích IT může nasazení většího počtu varistorových svodičů přepětí vyvolat problémy následkem svodového průsakového proudu.

Součet svodových průsakových proudů přes více svodičů může dosáhnout hodnoty pro spuštění hlídače izolačního stavu, který je v instalaci nasazen. Proto je nutné osazení bleskojistky do série s varistorem (nebo varistorovou sekcí u třífázové soustavy), jelikož bleskojistka se v klidovém stavu chová jako vysokoohmový izolátor, který se vyznačuje vysokou životností. Se všemi těmito prvky se setkáváme v na následujících stranách, u těchto nalezneme i doporučující zapojení pro sítě IT.

Příručka pro IT sítě

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2021