applications

Přepěťová ochrana v průmyslu

Image

Přepěťová ochrana v průmyslových aplikací

   V průmyslových aplikací se nacházejí různé druhy subjektů, které je zapotřebí ochránit proti účinkům přepětí. Pro majitele firmy to jsou drahá zařízení, jejichž cena může jít do závratných výšin a jejich nefunkčnost či dokonce výměna celého zařízení by představovala velké finanční ztráty či dokonce ohrožení existence firmy. Pro odbory jsou zase na prvním místě zaměstnanci, ti mohou obsluhovat elektrická zařízení a mohou být tak účinkům přepětí vystaveny a tím ohroženy na životě. Tyto a další fakta jsou důvodem, proč bychom se měli před účinky přepětí chránit. K tomu nám slouží vnější a vnitřní systém ochrany před bleskem jako je jímací soustava, uzemnění, vnitřní pospojování či svodiče bleskových proudů  a svodiče přepětí (Surge Protection Device – SPD).

   Vše, jak už to tak bývá, začíná nějakým nařízením či doporučením. V tomto případě je to konkrétně norma ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem, část 1 až 4. Tato norma rozděluje objekty do ochranných hladin podle významu a důležitosti objektu. Jedná se o čtyři ochranné hladiny označené (I až IV). Pro většinu průmyslových aplikací jsou objekty řazeny do ochranné hladiny I. Této ochranné hladině norma předepisuje hodnotu bleskového proudu Iimp 200 kA (vlny 10/350 µs). Po úderu blesku do stavby, nebo v blízkosti stavby se indukuje přibližně 50% z celkového bleskového proudu do vstupních inženýrských metalických sítí a to rovnoměrně. V případě elektrické přípojky kabelem se dále dělí do každého vodiče rovnoměrně. Do budovy tedy vstupuje nebezpečné přepětí po všech inženýrských sítích.

   „Výpočet rizika a tím i navržení dostačující svodové schopnosti svodiče přepětí Vám pomůže provést náš softwarový program Hakelsoft, který je možné si zdarma stáhnout na našich webových stránkách www.hakelsoft.cz.“

Hakelsoft je software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2

LPL I

SPD TYP 1

   Pro objekty zařazené do ochranné hladiny I, firma Hakel vyrábí svodič bleskových proudů HS 50-50, který se instaluje v trafostanicích, v hlavním rozvaděči a u objektů volně stojících. Svodová schopnost HS 50-50 je až 50 kA (vlny 10/350 µs) na jeden pól a schopnost zhášet následné proudy do hodnoty 25 kAfi. HS 50-50 je uhlíkové bezvýfukové jiskřiště, které si jednoduše poradí s vyrovnáním potenciálu i při bleskovém impulsu 100 kA (vlny 10/350 µs).

HS 50-50/4+0

SPD TYP 1+2

   V hlavních rozvaděčích jednotlivých budov pak umístění kombinovaného  SPC25, který obsahuje zdvojené varistory pro větší bezpečnost a může se pochlubit svodovým impulsním proudem 25 kA (vlny 10/350 µs).

SPD TYP 2

   Do podružných rozvaděčů či ovládacích skříní je vhodné instalovat SPD typu 2. Takovým to zástupcem v naší nabídce nejenom pro průmyslovou aplikaci je PIII-275, které nabízíme jak v nevýměnném provedení, tak s výměnnými moduly.

PIIIM_3+1

PIIIM-275/3+1

SPD TYP 3

   Pokud se chrání řídící elektronika a citlivé přístroje, doporučuje se instalace SPD T3 v kombinaci s vysokofrekvenčním filtrem co nejblíže ke chráněnému zařízení.  Jedná se o SPD, které se zapojuje  sériově, aby byl zapojen i vysokofrekvenční filtr. Proto je důležité při výběru SPD dbát na jmenovitý proud, který bude protékat svodičem přepětí.

PI-3k32

    Doplňková SPD, která se instalují jako koncová zařízení elektroinstalace (zásuvky) patří ZS-1.1 se světelnou signalizací správné funkce přepěťové ochrany nebo ZS-1.2 se zabudovanou piezosirénkou. Dalším typem pak mohou být moduly ZS-1L resp. ZS-1P, které se montují do instalačních krabic pod zásuvku nebo do podlahových krabic či parapetních žlabů.

 ZS-1P

    V případech, kde se na střeše objektu nachází fotovoltaická elektrárna, firma HAKEL nabízí také výrobky pro jejich ochranu. Doporučujeme typ PIVM PV V-series, který se instaluje před střídač a je opatřen vnitřními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů a dále mechanickou zábranou, která se vloží mezi odpojené elektrody a vytvoří tak optimální podmínky pro uhašení stejnosměrného oblouku. Důležité je za střídačem zopakovat přepěťovou ochranu pro střídavé napětí a to ideálně PIVM12,5 V-series.

PIVM-12,5 V-series

Datové ochrany   

   Do místností jako jsou serverovny, velíny či kanceláře doporučujeme instalovat tyto svodiče. HT-TEL pro ochranu telekomunikačních zařízení, HT-DATA pro ochranu přenosu datových a informačních signálů,  HT-CCTV pro ochranu zařízení video přenosů, která zpracovávají přenesený videosignál, HT-NET 2/100 5cat určeny pro počítačové sítě před vstupem do síťové karty a jsou speciálně navrženy pro ochranu a bezchybný přenos dat v rámci počítačových sítí 5. kategorie či HAKELTEL 8.4 pro instalaci do 19´´ rozvaděčů u serveru pro zabezpečení přenosu dat v počítačových sítích a nabízí jak vstupy RJ45 tak LSA-PLUS konektory. Pro ochranu datové a komunikační linky či pro systémy měření a regulace MaR pro výrobní linky, stroje a důležitá zařízení doporučujeme použít výrobky DTBDTE či DTNVE, které chrání použitím bleskojistek a transilů. Nabízejí se v různých provedení s volitelným počtem párů a jmenovitým provozním napětím v určité řadě. V případě komunikace se sériovým rozhraním RS 485 nabízíme také ochranu těchto linek a to pomocí SPD DTB 485, které chrání připojené zařízení proti příčnému i podélnému přepětí. Pro ochranu kamer a koncentrátorů videosignálů, především u elektronických zabezpečovacích systémů EZS a elektronických protipožárních systémů EPS, se používají ochrany H30 H40 s nelineárními prvky s proudy Imax až do 6,5 kA. Pro ochranu zařízení propojených s anténním systémem pomocí koaxiálních kabelů doporučujeme instalovat přepěťové ochrany KO-*. Pro použití v různých aplikacích nabízí firma Hakel široký sortiment koaxiálních ochran pro různé typy konektorů a pro odstupňované výkony. Tyto SPD obsahují speciální bleskojistky s maximálním výbojovým proudem Imax (8/20 µs) = 10 kA, kdy je tak zajištěna spolehlivá ochrana přijímacích a vysílacích systémů i proti  účinkům blízkého úderu blesku. Nabízejí vysoký útlum zpětného odrazu o velikosti min. 20 dB.

   Problematika přepěťových ochran není jednoduchá a jejich správný návrh závisí na mnoha ovlivňujících faktorech. Proto neváhejte a obraťte se na naše kvalifikované obchodně-technické zástupce, kteří Vám rádi a ochotně poradí s výběrem správného typu přepěťové ochrany pro ochranu Vašeho majetku a minimalizaci ztrát a škod.

V případě technických dotazů nás můžete kontaktovat zde:

email: info@hakel.com

telefon: +420 494 942 314

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2021