applications

Přepěťová ochrana potrubních systémů

Image

Veškerý soubor technologických zařízení pro zemní plyn, zahrnující přepravní potrubí, zpracovatelské firmy, kompresní stanice, vstupní stanice a zásobníky plynu, jsou velmi citlivá na výboje atmosférické elektřiny. Tato infrastruktura zahrnuje přibližně 499 000 km přepravních potrubí. 3 060 000 km distribučních rozvodů zemního plynu a cca 3 000 kompresních stanic. S tímto souvisí elektronická měřící a kontrolní zařízení systémů získávání dat (SCADA), která slouží k ovládání této infrastruktury. Při této obrovské rozloze, je vysoká pravděpodobnost úderu blesku v blízkosti, nebo přímo do technologických a řídících zařízení. Kromě, již nezanedbatelné velikosti současné infrastruktury plynovodů se odhaduje, že kombinovaný celosvětový růst plynovodní infrastruktury, který je ve výstavbě nebo v plánovacím cyklu, bude měřit dalších 190 000 km. Dvě hlavní oblasti růstu jsou Asijsko-Pacifická 55 200 km a region Severní Ameriky 51 500 km.

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

HGS100 Ex

HGS100 Ex je určena k vyrovnávání potenciálů na instalačních částech budov nebo technologických celků, které nejsou vzájemně galvanicky propojeny (podle ČSN EN 62305 ed. 2). Doporučuje se pro přemostění izolovaných přírub a izolovaných závitových spojů v katodicky chráněných částech průmyslové technologie. Pokud dojde mezi těmito částmi ke vzniku potenciálového rozdílu, výkonová bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního odporu při inicializaci HGS100 Ex je 0,001 ÷ 0,002 Ω). Umístění je možné uvnitř i mimo budov, ve vlhkých místnostech a rovněž tak i v podzemních prostorách. Bezpečnost výrobku je ověřena shoudou s normami ČSN EN 60079-0:2010 a ČSN EN 600 79-18:2010.

Technický list HGS100 Ex ke stažení

Příručka ke stažení

>> PŘEJÍT DO ONLINE KATALOGU

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2021