Zemnění

Podmínkou správné funkce přepěťových ochran je jejich přizemnění na kvalitní zem, která je reprezentována ochranným vodičem PE.

Vodič PE je separátně veden v pětivodičové síti TN-S, kterou norma nařizuje pro domácnosti, kanceláře a průmysl. Tento typ sítě by energetika měla zajistit již na sekundární straně transformátoru. Všechny nainstalované přepěťové ochrany jsou pomocí PE vodičů spojeny s ekvipotenciální přípojnicí PAS, která má potenciál nejblíže potenciálu země.

V soustavách TN-C se přepěťové ochrany přizemňují na PEN vodič, kterým v klidu procházejí rozdílové proudy a tudíž nezajišťuje tak kvalitní podmínky pro funkci přepěťových ochran jako vodič PE.

Hodnoty celkového odporu uzemnění a odporu uzemnění vodičů PE, PEN v trase a na koncích jsou stanoveny normou ČSN 332000-4-41. Při realizaci zemnění budovy je nutno vyvarovat se “zasmyčkování” rozvaděčů. Nevhodným zasmyčkováním se vytvářejí podmínky pro tok poruchových proudů, indukci přepětí a v neposlední řadě se zvyšuje potenciál PE a PEN vodičů v jejich trase nad potenciál rozdílný od potenciálu země. Pro odstranění uvedených nepříznivých skutečností je nejvýhodnější paprskovité tažení zemnících vodičů (viz ČSN 62305).

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020