Uzemnění a ochranné vodiče

Touto problematikou se zabývá norma ČSN 332000-5-54, která ve svých jednotlivých kapitolách určuje provedení jednotlivých uzemnění, hodnotu odporu těchto zemničů, úroveň napětí zemničů, dotyková napětí a proudovou zatížitelnost jednotlivých zemničů. V další části je krátce pojednáno o problematice uzemňovacích přívodů. Uzemňovací přívody musí vyhovovat svým průřezem, který nesmí být menší než je průřez určený podle následujícího vzorce:

vzorec


(Tento vzorec je možno uplatnit pouze pro dobu průtoku I nepřesahující 5 sekund).
S – průřez v [mm2]
I – efektivní hodnota střídavého proudu v [A], procházejícího v důsledku poruchy o zanedbatelné impedanci ochranným prvkem
t – vypínací čas vypínacího přístroje v [s]
k – součinitel závislý na materiálu ochranného vodiče, na izolaci a na ostatních částech, na teplotě před a po zkratu (hodnoty k pro ochranné vodiče různého provedení jsou určeny v normě ČSN 332000-5-54).
Minimální průřez uzemňovacích přívodů, které jsou uloženy v zemi a které jsou chráněny před korozí a nechráněné před mechanickým poškozením, musí být minimálně 16mm2 Cu. Pokud se jedná o přívody nechráněné před korozí (nezáleží na tom, zdali jsou chráněny nebo nechráněny před mech. poškozením), minimální průřez uzemňovacího přívodu musí být 25mm2 Cu (výjimečně Al, který se však pro použití v zemi nedoporučuje).

uzemneni


Uzemňovací přívod musí být uspořádán tak, aby odolával vnějším vlivům, které lze za provozu předpokládat, a nezpůsobil při tom nebezpečí požáru, ev. neovlivnil činnost jiných zařízení. Pokládá se tak, aby byl co nejkratší, bez ostrých ohybů, zbytečných oblouků a smyček.

Nadzemní části uzemňovacích přívodů musí být umístěny tak, aby byly kontrolovatelné.
Venkovní část uzemňovacího přívodu v místech s nebezpečím poškození (např. při průchodu zdí, při průchodu do země) se musí vhodně chránit obložením nebo uložením do trubek.
Jako náhodné uzemňovací přívody mohou být použity vodivé konstrukční prvky kovových konstrukcí, které tvoří souvislý, trvale propojený celek, jako jsou např. kabelové lávky, kovové rámy, stojany, kolejnice jeřábu, ocelové stožáry, výstuže sloupů z odstřeďovaného betonu a kovová potrubí.Spoje uzemňovacích přívodů se zemniči musí být řádně provedeny a musí být vhodně dimenzovány. Při použití svorek platí zásada, že použitá svorka nesmí mechanicky poškodit ani zemnič (např. potrubí), ani uzemňovací přívod.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2022