Termíny, pojmy a definice

Přepětí je jakékoli napětí, které svou vrcholovou hodnotou přesahuje odpovídající vrcholovou hodnotu největšího pracovního napětí rozvodu sítě nn. Přepětí je zpravidla náhodný jev, který se liší místem svého výskytu a časovým průběhem. Jeho parametry nejsou určovány pouze jeho příčinou (úder blesku, spínání v silnoproudé síti atd.), nýbrž rovněž elektrickými vlastnostmi vedení (vlnový odpor, zakončovací impedance, vybíjecí schopnost, dielektrická pevnost izolace apod.). V posledních letech byla znormalizována řada proudových a napěťových průběhů pro různá použití. Tyto průběhy umožňují provádění testů na přístrojích a konstrukčních prvcích za stejných podmínek.

V následujícím textu budou definovány nejdůležitější parametry nejvíce používaných normalizovaných průběhů (podle EN 61 643-11, IEC 60-1 a ČSN 345 640).

Vrcholová hodnota (amplituda) Umax , Imax

– vrcholová hodnota je maximální hodnota napětí nebo proudu, kterou sledovaný impulsní průběh dosáhne během svého trvání.


Čelo impulsu

– část impulsu napětí nebo proudu před vrcholem.

Doba čela proudového impulsu T1

– 1,25násobek časového intervalu mezi okamžiky, ve kterých okamžitá hodnota proudu vzroste z 10% na 90% své vrcholové hodnoty.


Doba čela napěťového impulsu T1

– 1,67násobek časového intervalu mezi okamžiky, ve kterých okamžitá hodnota napětí vzroste z 30% na 90% své vrcholové hodnoty.


Týl impulsu

– část impulsu napětí nebo proudu za vrcholem.

Doba půltýlu T2

– časový interval mezi virtuálním počátkem impulsu a okamžikem, kdy sledovaný průběh poklesne na 50% vrcholové hodnoty.
Pozn.:
Virtuální počátek je průsečík časové osy s přímkou procházející body, ve kterých okamžitá hodnota na čele impulsu poprvé dosáhne jednak stanovenou nižší hodnotu a jednak stanovenou vyšší hodnotu… blíže viz. následující dva obrázky


Normalizovaný zkušební proudový impuls

– důležitým údajem je jeho časový průběh, při zkouškách SPD jsou používány dva základní typy zkušebních proudových impulsů:

a)
zkušební impuls bleskového proudu Iimp(10/350) – je používán k simulaci bleskového proudu (tzv. zkouška bleskovým proudem)


b) zkušební proudový impuls Imax(8/20) – je používán k simulaci nepřímých účinků blesku a spínacích přepětí. Při zkoušce zkušebním impulsem bleskového proudu Iimp(10/350) musí svodič svést cca 17,5x větší náboj než při zkoušce proudovým impulsem Imax(8/20) o stejné amplitudě.
Z toho vyplývá i rozdílná konstrukce svodičů bleskových proudů, zkoušených impulsem bleskového proudu Iimp(10/350) a svodičů přepětí, zkoušených proudovým impulsem Imax(8/20).

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2022