Klasifikace impulsních zkoušek

Zkoušky třídy I
– zkoušky prováděné napěťovým impulsem 1,2/50μs, maximálním impulsním svodovým proudem Imax(8/20) a bleskovým impulsním proudem Iimp(10/350).

Zkoušky třídy II
– zkoušky prováděné napěťovým impulsem 1,2/50μs, jmenovitým impulsním svodovým proudem In(8/20) a maximálním impulsním svodovým proudem Imax(8/20).

Zkoušky třídy III
– zkoušky prováděné kombinovaným zkušebním impulsem (1,2/50μs; 8/20μs).

Jmenovité napětí sítě (soustavy)
– je to efektivní hodnota napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, u trojfázové sítě to je efektivní hodnota sdruženého napětí.

Nejvyšší napětí sítě (soustavy)
– je to efektivní hodnota nejvyššího napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, které se vyskytuje za normálních provozních podmínek v kterékoliv době a v kterémkoliv místě sítě; za nejvyšší napětí sítě se nepovažují přechodná napětí, vzniklá např. spínáním a dočasné změny napětí vyvolané nenormálními síťovými stavy jako např. zemními spojeními a zkraty, náhlým odpojením velké zátěže apod.

Nejvyšší pracovní napětí
– nejvyšší efektivní hodnota střídavého napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, podle kterého se dimenzuje izolace zařízení; tato veličina určuje i další charakteristiky zařízení, které se v předmětových normách vztahují na toto napětí.

Přepětí
– jakékoliv napětí, které svou vrcholovou hodnotu přesahuje odpovídající vrcholovou hodnotu nejvyššího ustáleného napětí při normálních provozních podmínkách, vyjadřuje se buď absolutně, nebo jako poměrná veličina pomocí činitelů přepětí.

Příčné přepětí
– napětí mezi dvěma vodiči elektrické instalace v okamžiku jeho zatížení (typicky mezi sběrnicemi L/N v rozvodech sítě nn).

Podélné přepětí
– napětí mezi jednotlivými vodiči elektrické instalace vůči uzemnění (typicky mezi sběrnicemi L/PE ev. N/PE v rozvodech sítí nn).

Spínací přepětí
– přepětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi v daném místě sítě, způsobené spínací operací, zkratem nebo jinou příčinou.

Atmosférické přepětí
– přepětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi v daném místě sítě, vyvolané výbojem atmosférické elektřiny (blesku).

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020