Druhy vazeb (pronikání) přepětí

Všeobecně

Rušivé energie (např. v podobě napětí, proudů, polí) mohou pronikat do stavebního objektu cestami různých vazeb, přičemž důležitou roli zde sehrává kabeláž a její prostorové rozložení. V dalším budou blíže popsány tři nejdůležitější mechanismy vazeb.

Galvanická vazba

Při blízkých a přímých úderech blesku do bleskosvodů stavebních objektů se mj. projevuje přepětí v důsledku galvanické vazby. Galvanická vazba je dána tím, že zemní potenciály podél stavebního objektu mají různou velikost. Opatřeními pro vyrovnání potenciálu (zemniče, ochranné pospojení atd.) se dosahuje určitého zploštění potenciálového trychtýře, které má za následek zmenšení rozdílů potenciálů vzhledem k jeho středu – místu úderu. V důsledku impedancí vyrovnávacích vedení a nezanedbatelné impedance země nemohou však nikdy být eliminovány beze zbytku.

Kapacitní vazby

Mezi zdrojem rušení a přijímačem rušení vždy existuje kapacitní vazba (parazitní kapacita). Čím vyšší je strmost čela rušivého napěťového impulsu (du/dt), tím silnější je jeho rušivý účinek.

Induktivní vazba

Mezi zdrojem rušení a přijímačem rušení vždy existuje induktivní vazba (magnetické pole). Čím větší je strmost čela rušivého proudového impulsu di/dt, který magnetické pole vyvolává, tím větší je rušivý signál.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2022