Druhy přepětí

Přímý úder blesku

Blesk je v podstatě elektrický výboj mezi elektricky nabitým mrakem a zemí (zemní blesky), mezi dvěma a více mraky navzájem, nebo mezi jednotlivými částmi jednoho mraku (mračné blesky). Pouze nepatrná část výbojů se uskutečňuje mezi mraky a zemí. Blesky vznikají v bouřkových buňkách, které dosahují průměru až několika kilometrů. Každá bouřková buňka je aktivní nejvýše po dobu 30min. a generuje průměrně dva až tři blesky za minutu. Dosahuje výšky až 10km, přičemž dolní hranice mraků leží většinou ve výšce jednoho až dvou kilometrů. Ve středu bouřkové buňky existuje silný vzestupný proud, který způsobuje oddělení pozitivních a negativních nábojů. Pozitivní náboj se většinou váže na krystalky ledu v horní části buňky, zatímco negativní náboj je většinou vázán na vodní kapky v její dolní části. V blízkosti země dochází k nabíjení bouřkových buněk pozitivním nábojem v důsledku sršivých výbojů především z lesních porostů. Kromě bouřkových buněk vznikajících za letních veder se tvoří bouřkové buňky také ve frontální oblačnosti v důsledku pohybu velkých vzduchových mas. Četnost bouřek souvisí s ročním obdobím. V letních měsících červenci a v srpnu je v průměru pětkrát více bouřek než v zimních měsících. Vznik letních bouřek je podporován ohřevem krajiny sluncem. Na podzim dodává potřebnou energii pro vznik bouřek nad mořem teplá voda v blízkosti pobřeží. Podle souboru norem ČSN EN 62 305 lze bleskový výboj charakterizovat pěti základními parametry.

blesk_vyboj_parametry


Dalším důležitým parametrem, který je uváděn při klasifikaci bouřkové činnosti je tzv. intenzita bouřkové činnosti, neboli četnost úderů blesku na km2/rok. V našich zeměpisných šířkách, se pohybuje od 2 – 8 úderů/km2/rok, v subtropické až tropické oblasti je to od 30 do 70 úderů/km2/rok.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2022