Semináře archiv

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Nitra

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.o. ako oficiálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

 • 23. máj 2019 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, pavilón K, Výstavná 4, 949 01 Nitra
 • bezplatné parkovisko v OC Centro

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

20 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 13. 5. 2019

25 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 14. 5. 2019 prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

 

V cene sú zahrnuté:

∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie

∙ prístup k elektronickému zborníku prednášok

∙ katalógy vystavujúcich firiem

∙ občerstvenie

∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ: https://www.elektromanagement.sk/event/xxiii-rocnik-konferencie-electron-nr/

23.05.2019
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, pavilón K, Výstavná 4, 949 01 Nitra Program Mapa

PROGRAM

08:00 – 08:30 Prezentácia účastníkov v pavilóne K

08:30 – 08:40 Úvodný príhovor

08:40 – 09:40 Nová norma STN 33 2000-4-41: 2019 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom z pohľadu jej zavedenia do praxeIng. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B, Trenčín

09:40 – 09:50 Prestávka

09:50 – 10:20 Inteligentné podlahové vykurovanie. Ochranné systémy pomocou vykurovacích káblovLadislav Šemšej, obchodný riaditeľ ANOS s.r.o. – teplá podlahaTM

10:20 – 10:50 Prestávka

10:50 – 11:50 Bleskozvody v súčasnosti z pohľadu revízneho technika, Ing. Ivan Sýkora, revízny technik VTZE bez obmedzenia v obj. A a B, lektor vzdelávania elektrotechnikov, Trnava 
11:50 – 12:30 Občerstvenie

12:30 – 13:15 Správny návrh a špecifikácia prepäťových ochrán v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím, Ing. Daniel Sidun, , konateľ KIWA sk, s.r.o. 

13:15 – 13:25 Prestávka

13:25 – 14:30 Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) od návrhu (projektovanie) cez montáž, kontroly a meranie SPD až po OP a OS elektrických inštalácií opatrených SPD, Radoslav Rieger revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

14:30 Tombola, záver a individuálna prehliadka výstaviska

VIAC INFORMÁCIÍÍ https://www.elektromanagement.sk/event/xxiii-rocnik-konferencie-electron-nr/

 

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Nitra

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Nitra

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie, týkajúce sa problematiky monitorovania IT sietí a strážičov izolačného stavu.

Školenie a občerstvenie je zdarma.

 

Počas prednášok a prestávok bude prebiehať praktická ukážka systému ISOLGUARD na demonštračných paneloch. Produkty si budete mať možnosť sami vyskúšať!

 

Prednášajúci: 

Daniel Anděl, lektor, technický konzultant Hakel spol. s r.o.

M.Sc. Aleš Juchelka, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

Ing. Martin Kornel, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

 

Tím HAKEL a REPOS TECHNIK sa teší na Vašu účasť!

 

Prihlásiť sa môžete office manažér obchodného oddelenia Ing. Anete Sčebelovej na tento e-mail: info@hakel.com, tel.: +420 494 942 314

 

10.04.2019
Hotel AUTOJAS, Cabajská 29 949 01 Nitra Slovensko Program Mapa

Priebeh školenia

8:30-9:00           prezentácia účastníkov

9:00-9:45           základy IT sietí, produktová rada HAKEL ISOLGUARD

9:45-10:00         lokalizácia miesta poruchy (zdravotníctvo)

10:00-10:15       príklady z praxe (priemysel, trakčné vozidlá)

10:15-10:30       prestávka, občerstvenie

10:30-11:45       projektovanie IT sietí v zdravotníctve, chyby pri projektovaní,
aplikácia zvodičov prepätia v IT sieťach

11:45-12:00       prestávka, občerstvenie

12:00-13:00       revízie IT sietí v zdravotníctve

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Žilina

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Žilina

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.o. ako oficiálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

9. apríl 2019 HOLIDAY INN ŽILINA****,

Športová 2, 010 01 Žilina

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 3. 2019

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 3. 2019 prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

 

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ: www.elektromanagement.sk/event/xii-rocnik-konferencie-elektrokontakt-za/

09.04.2019
Hotel Holiday Inn Žilina Program Mapa

PROGRAM

07:30 – 08:15 Prezentácia poslucháčov

08:15 – 08:30 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:30 – 09:30 Nová norma na ochranu pred úrazom z roku 2018 vo väzbe na normy na inštalácie nízkeho napätia
JUDr. Zbyněk Urban, revízny technik EZ-E2A, člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR

09:35 – 10:30 Rozvádzače – postrehy z ich výroby a ich umiestňovania
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 SÚTN Bratislava

10:35 – 10:45 Engineering Base a možnosti generovania dokumentácie
Matúš Babinec,
obchodno-technický manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.

10:45 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:30 Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) od návrhu cez montáž a následných kontrol a meranie SPD až po odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD) v súlade s platnými normami (STN) a dokumentáciou výrobcov zariadení
Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrických zariadení podľa STN 33 2000-6:2018
Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, Technická inšpekcia a.s. 

14:35 – 15:35 Bezpečnostné požiadavky na elektrickú inštaláciu v domoch pre komerciu a bývanie
Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika

15:35 – 15:45 Tombola, záver konferencie

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk/event/xii-rocnik-konferencie-elektrokontakt-za/

 

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Bratislava

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Bratislava

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie, týkajúce sa problematiky monitorovania IT sietí a strážičov izolačného stavu.

Školenie a občerstvenie je zdarma.

 

Počas prednášok a prestávok bude prebiehať praktická ukážka systému ISOLGUARD na demonštračných paneloch. Produkty si budete mať možnosť sami vyskúšať!

 

Prednášajúci: 

Daniel Anděl, lektor, technický konzultant Hakel spol. s r.o.

M.Sc. Aleš Juchelka, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

Ing. Martin Kornel, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

 

Tím HAKEL a REPOS TECHNIK sa teší na Vašu účasť!

 

Prihlásiť sa môžete office manažér obchodného oddelenia Ing. Anete Ščebelovej na tento e-mail: info@hakel.com, tel.: +420 494 942 314

 

09.04.2019
Hotel BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava, Slovensko Program Mapa

Priebeh školenia

8:30-9:00           prezentácia účastníkov

9:00-9:45           základy IT sietí, produktová rada HAKEL ISOLGUARD

9:45-10:00         lokalizácia miesta poruchy (zdravotníctvo)

10:00-10:15       príklady z praxe (priemysel, trakčné vozidlá)

10:15-10:30       prestávka, občerstvenie

10:30-11:45       projektovanie IT sietí v zdravotníctve, chyby pri projektovaní, aplikácia zvodičov prepätia v IT sieťach

11:45-12:00       prestávka

12:00-13:00       revízie IT sietí v zdravotníctve

13:00                  záver školenie, obed

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Pozývame Vás na na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska

Dátum: 27. a 28. marca 2019

Miesto: v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25, v Bratislave

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ,

27.03.2019 - 28.03.2019
Kongresové a konferenčné priestory hotela DRUŽBA, v Bratislave, Botanická 25 Program Mapa

Program 50. konferencie:

Streda 27. marca 2019

8.00 – 8.45       Prezencia účastníkov
8.45 – 9.00       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
9.00 – 9.25       Tibor PELIKÁN, lektor prvej pmoci
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
9.25 – 9.50       Ing. Karol Kolada, Deltes s. r. o.,  Bratislava 
Projektovanie v elektrotechnike
9.50 –10.10      Prestávka
10.10 – 11.00    Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarných prestupov a upchávokpodľa platných STN a vyhlášky č.94/2004 Z.z.
11.00 – 11.20   Prestávka
11.20 – 12.00   Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s. r. o., Púchov
Jednoduché využitie fotovoltiky v domácnostiach
12.00 – 13.00   Prestávka – obed
13.00 – 13.50   Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Blansko, ČR
Kontroly fotovolt. systémůpodle STN EN 62446-1 (měřenípřivýchozích i pravidelných kontrolách / revizích PV elektrárensezaměřením na ustanovení uvedené STN)
13.50– 14.00    Prestávka
14.00 – 14.40   Ing. Peter Králik, ZKTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica
Požiadavky na kalibrácie meracej techniky v zmysle nového zákona o metrológii, zákon č. 142/2018
14.40 – 14.50   Prestávka
14.50 – 15.30   Radoslav RIEGER, HAKEL spol. s r. o., Hradec Králové
Elektrické inštalácie nn – povinnosť aplikácie SPD v súlade sSTN 33 2000-5-534 a STN 33 2000-4.443 a vykonávanie OPaOS na inštaláciách opatrených SPD v súlade s novou normou na revízie STN 33 2000-6
15.40 – 15.45   Ukončenie 1. dňa konferencie
16:00 Valné zhromaždenie SEZ-KES

1. deň konferencie v čase od 9.30 do 14.30 sa uskutoční praktický nácvik resuscitácie na figuríne – poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Štvrtok 28. marca 2019

7.30 – 8.00       Prezencia účastníkov
8.00 – 8.40       Ing. Milan DANIŠ, VUKI a. s. Bratislava
Nové parametre hodnotenia káblov z hľadiska požiarneho nebezpečenstva, požiadavky a vlastnosti káblov s reakciou na oheň
8.40 – 8.50       Prestávka
8.50– 9.40        Ing. Lukáš MATĚJÍČEK, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Rozvádzače, škatule a úplné kryty podľa STN EN 60670-1, STN EN 60670-21 ÷ 24
9.40 – 10.00     Prestávka
9.50– 10.40      doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov
10.40 – 11.00   Prestávka
11.00 – 11.50    Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Výkon odborných úloh na elektrických zariadeniach v zmysleprávnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP
11.50 – 13.00   Prestávka – obed
13.00 – 13.40   Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING – služby elektro, Trenčín
Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca
13.50 – 14.00   Prestávka
14.00 – 15.00   Hodina otázok a odpovedí
15.00– 15.20    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky

Po skončení konferencie:

15.30 – 16.30      Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarných upchávok OBO Bettermann

 

Podrobné informácie

34. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ELEKTROTECHNIKŮ

34. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ELEKTROTECHNIKŮ

Odborná akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

 • Legislativa a změny v normách pro osvětlování
 • Světelné zdroje, rozdíly LED, výbojky a zářivky
 • Spínací přístroje pro ovládání LED světel
 • Chyby při použití ochrany proti přepětí
 • Řízení osvětlení systémem LOXONE
 • Nové výkonové jističe a jejich správná montáž a nastavení

 

SLEVA 300 Kč pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód Hakel-2019

Více informací o školení najdete zde

21.03.2019
sál P1, Pavilon P, Brněnské výstaviště (BVV), Výstaviště 405/1 Program Mapa

Program školení

21. 3. 2019 (*změna programu vyhrazena)

8.15 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 9.00 Ing. Jiří Horák, lektor LPE s.r.o. 

 • Legislativa a změny v normách pro osvětlování
9.00 – 9.45 Ing. Jan Popelka, LEDVANCE s.r.o. 

 • Světelné zdroje, rozdíly LED, výbojky a zářivky
9.45 – 10.15 Ing. Robert Šimčík, Schneider Electric s.r.o. 

 • Spínací přístroje pro ovládání LED světel
10.15 – 10.45 přestávka
10.45 – 11.30 Daniel Anděl, HAKEL spol. s r.o. 

 • Chyby při použití ochrany proti přepětí
11.30 – 12.15 Pavel Lískovec, Loxone s.r.o. 

 • Řízení osvětlení systémem LOXONE
12.15 – 12.30 přestávka
12.30 – 13.15 Martin Dostál, Schneider Electric s.r.o. 

 • Nové výkonové jističe a jejich správná montáž a nastavení
13.15 – 14.00 Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o. 

 • Příklady použití proudových chráničů v bytových instalacích v návaznosti na nové normy
14.00 – 17.00 individuální návštěva veletrhu AMPER 2019

HAKEL TOUR 2019 – OLOMOUC

HAKEL TOUR 2019 – OLOMOUC

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

07.03.2019
Prachárna Park Hotel Olomouc, Křelovská 91, Olomouc Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2019 – ZLÍN

HAKEL TOUR 2019 – ZLÍN

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

06.03.2019
Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2019 – PARDUBICE

HAKEL TOUR 2019 – PARDUBICE

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

14.02.2019
Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Košice

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Košice

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.oako generálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
13. február 2019
Košice hotel****, Moldavská cesta II. 51/2414
040 11 Košice

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 1. 2019

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 1. 2019
prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk

13.02.2019
Košice hotel Program Mapa

PROGRAM

07:30 – 08:30 Prezentácia poslucháčov

08:30 – 08:45 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:45 – 09:45 Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZ E, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

09:45 – 10:20 Aktuálne trendy v záložnom napájaní – Dostupnosť napájania bez výpadkov a iných porúch Ing. Tibor Ciller, konateľ a riaditeľ spoločnosti Applipower, s.r.o.

10:20 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 Čo možno nevieme o výťahoch a zdvíhacích zariadeniach Štefan Fábry, revízny technik EZ a zdvíhacích zariadení

12:00 – 13:15 Obed

13:15 – 14:45 Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002), ručného náradia (STN 331600: 1996) a odborná prehliadka a odborná skúška elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

14:45 – 16:00 Požiadavky na uzemňovaciu sústavu podľa STN EN 62305-3 pre účely ochrany pred účinkami blesku. Návrh, zriaďovanie, opravy, rekonštrukcie a ochrana pred koróziou. Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC Rudolf Štober, projektant elektro, člen klubu ILPC Gabriel Krescanko, projektant elektro, člen klubu ILPC

16:00 – 16:15 Tombola, záver konferencie

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk 

HAKEL TOUR 2019 – JIHLAVA

HAKEL TOUR 2019 – JIHLAVA

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

13.02.2019
EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 58601 Jihlava Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Bratislava

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Bratislava

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.o. ako generálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
6. február 2019
Hotel Bratislava****, Seberíniho 9
821 03 Bratislava

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 1. 2019

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 1. 2019
prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

 

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk/event/konferencia-elektrotec-ba-2019/

06.02.2019
Hotel Bratislava Program Mapa

PROGRAM

07:30 – 08:30 Prezentácia poslucháčov

08:30 – 08:45 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:45 – 09:45 Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZ E, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

09:45 – 10:20 Aktuálne trendy v záložnom napájaní – Dostupnosť napájania bez výpadkov a iných porúch Ing. Tibor Ciller, konateľ a riaditeľ spoločnosti Applipower, s.r.o.

10:20 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 Čo možno nevieme o výťahoch a zdvíhacích zariadeniach Štefan Fábry, revízny technik EZ a zdvíhacích zariadení

12:00 – 13:15 Obed

13:15 – 14:45 Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002), ručného náradia (STN 331600: 1996) a odborná prehliadka a odborná skúška elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

14:45 – 16:00 Požiadavky na uzemňovaciu sústavu podľa STN EN 62305-3 pre účely ochrany pred účinkami blesku. Návrh, zriaďovanie, opravy, rekonštrukcie a ochrana pred koróziou. Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC Rudolf Štober, projektant elektro, člen klubu ILPC Gabriel Krescanko, projektant elektro, člen klubu ILPC

16:00 – 16:15 Tombola, záver konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk/event/konferencia-elektrotec-ba-2019/

 

 

 

 

 

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2019

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2019
55. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení

Tentokráte se AKTIV zaměří na horké novinky roku 2018 i 2019, především:

 • ukončení souběhu staré a nové normy na revize,
 • z toho vyplývající zcela nové povinnosti pro revizního technika, montéry i projektanty,
 • včetně průběhu zpracování TNI k této nové normě či některých i kontroverzních novinek z ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přinese vysvětlení některých nových pojmů i jejich začlenění do práce elektrotechniků. Odborníci ukáží na příkladech z praxe, jak je důležité správně stanovit rozsah revizní zprávy i jak ovlivňuje určení vnějších vlivů práci projektanta, montéra i revizního technika a jaké rizika to s sebou přináší.

29.01.2019 - 30.01.2019
Hotel FLORET, Květnové náměstí 96, Praha - Průhonice Program Mapa

ÚTERÝ 29. 1. 2019

9:00
Zahájení Aktivu
9:15
Dozory nad vyhrazenými elektrickými zařízeními z pohledu současnosti a připravovaná legislativa v následujících letech v praxi projektanta, montéra i revizního technika

Ing. Oldřich Küchler  |  ředitel TI ČR

10:00
Právní odpovědnost projektanta, montéra i revizního technika za návrh, provedení i předání díla z pohledu občanského i trestního zákoníku a rizika z toho vyplývající

Mgr. Robert Kabát, Ph.D.  |  advokát, AK Gřivna & Šmerda, s.r.o.

10:45 Coffee break
11:05
Správná čeština v práci projektanta a revizního technika a její význam při obhajování díla nejen před investorem, provozovatelem, ale i před občanským či trestním soudním senátem

PhDr. Věra Vlková, CSc.  |  Koordinátorka terminologie a překladu, Česká agentura pro standardizaci, oddělení metodiky

11:35
Návrh, montáž i následná kontrola a měření přepěťových ochran v elektrických instalacích nízkého napětí a jejich vliv na bezpečnostní rizika nejen při uvádění těchto instalací do provozu, ale i při jejich provozování

Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E2A

12:50 Oběd
13:45
Nové normy a změny norem nejen pro revizní činnost v posledním období a informace o připravovaných TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2 a dalších z pohledu české normalizace

Ing. Pavel Vojík  |  Česká agentura pro standardizaci ČAS  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník  TNK 22 a TNK 126

15:00 Coffee break
15:20
Nesprávně určený rozsah revizní zprávy v souvislosti s nedostatečně určením vnějších vlivů v dokumentaci a následná rizika pro projektanta, montéra i revizního technika při zpracování revizní zprávy.
Průběžné informace o připravované TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2

Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

16:35 Předpokládaný závěr prvního dne aktivu


STŘEDA 30. 1. 2019

 

9:00 Projektová dokumentace při montáži i revizi elektrických instalací a některé problémy při jejím zpracování v praxi projektanta
Martin Frühauf  |  autorizovaný projektant – Projekce elektro Vinařice, člen Unie soudních znalců
10:20 Coffee break
10:50
Změny v elektrických instalacích v souvislosti s ochranou před úrazem elektrickým proudem a vliv nesprávného určení vnějších vlivů na bezpečnost těchto instalací při projektování, montáži i revizi

Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

11:55
Zkušenosti vyšetřovatelů HZS s požáry na elektrických zařízeních v souvislosti s novou legislativou a některé problémy při zajišťování dokumentace včetně revizních zpráv  na místě požáru z pohledu vyšetřovatele

Kpt. Mgr. Libor Pospíšil  |  Krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství Kladno

13:10
Tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy
13:30 Předpokládaný závěr druhého dne aktivu

Anotace přednášek

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Více informací o školení

IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska

IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska

Pozývame Vás na poslednú konferenciu IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

Dátum: 27. 11. 2018

Miesto: hotel THERMA**** v Dunajskej Strede

Čas: 8:00 – 16:00 hod

 

27.11.2018
Hoteli THERMA**** Program Mapa
 • Ako správne určený rozsah revízie a následné spracovanie revíznej správy znižuje riziká revízneho technika pri jeho práci z pohľadu nových predpisov (M. Valena)
 • Použitie vysokonapäťových vodičov v izolovanej ochrane pred bleskom (J. Daňo)
 • Bezpečnosť elektrických zariadení – aktuálne otázky (A. Sládeček)
 • Prepäťové ochrany z pohľadu revízneho technika VTZE a z pohľadu novej normy
  STN 33 2000-6:2018 (júl) (R. Rieger)
 • Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca (J. Meravý)

 

Podrobné informácie

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

22.11.2018
Hotel Bratislava Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

21.11.2018
IMPIQ Hotel, Trnava Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

20.11.2018
Hotel Autojas, Nitra Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie,týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

11.10.2018
Hotel Lineas, Přešov Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie,týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

10.10.2018
Hotel Košice, Košice Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

Školenie spoločnosti HAKEL

Školenie spoločnosti HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

09.10.2018
Hotel Družba, Michalovce Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

 

 

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2019