Semináře archiv

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Vysoké Tatry

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.o. ako oficiálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

 • 11. – 13. jún 2019
  Grand hotel BELLEVUE****,  Horný Smokovec 21

POVINNÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

130 € osoba pri úhrade do 20. 5. 2019
140 € osoba pri úhrade od 21. 5. 2019

Účastnícky poplatok zahŕňa:
• Náklady spojené s usporiadaním konferencie
• Elektronický zborník prednášok
• Obed 11. a 12. 6. 2019
• Raut 11. 6. 2019
• Občerstvenie
• Osvedčenie o absolvovaní konferencie

KÚPIŤ VSTUPENKU 

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ: https://www.elektromanagement.sk/event/x-rocnik-konferencie-eltech-sk-vysoke-tatry/

11.06.2019 - 13.06.2019
Grand hotel BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 062 01 Slovenská republika Program Mapa

PROGRAM

UTOROK, 11.6.2019

08:00 – 10:00 Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

10:15 – 11:00 Prúdové chrániče a ich praktické využitie, Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ s.r.o., člen normalizačných komisií úradu ÚMNZ: TNK 130, TNK 22, TNK 40

11:05 – 11:50 Špecifikácia prepäťových ochrán a správny návrh PO typu I v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím, Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

11:50 – 13:00 Obed

13:00 – 13:45 Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarnych prestupov a upchávok podľa platnej legislatívy , Ing. Jozef Daňo,obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o

13:50 – 14:50 Revízia elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002) a ručného náradia (STN 331600: 1996) z pohľadu noriem, vyhlášok, zákonov a praxe revízneho technika VTZE, Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o. 

14:50 – 15:15 Prestávka

15:15 -16:00,16:15 – 17:00 Seminárna miestnosť A: Workshop Praktické merania nielen pre revíznych technikov, Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

15:15 – 16:15 Seminárna miestnosť B: Workshop Tradičný elektrocad vs Engineering BaseZabezpečuje: spoločnosť TECHNODAT Elektro
16:30 – 18:00 Seminárna miestnosť B: Workshop Praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann, Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

10:00 – 16:00 Výstavný stolík Rittal Súťažný workshop VIETE ČO JE TO SMART WIRING?Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

17:30 – 22:00 Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

19:00 – 23:00 Spoločenský večer v kongresových priestoroch 
Slávnostný prípitok, raut, ľudová hudba Kuštárovci, vystúpenie OZ Odváž sa spoznať, DJ Dali, večerom bude sprevádzať moderátorka Nena Rothová

 

STREDA, 12.6.2019

07:00 – 08:45 Raňajky

08:45 – 09:30 Elektromagnetická kompatibilita domových inštalácií, Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK – EMC s.r.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen technických normalizačných komisií Českej agentúry pre štandardizáciu: TNK 5 pre spoľahlivosť, TNK 22 pre elektrotechniku, TNK 47 pre EMC a TNK 97 pre elektroenergetiku

09:35 – 10:05 Energetická náročnosť a výhody inteligentného podlahového vykurovania, Ladislav Šemšej. obchodný riaditeľ ANOS s.r.o. – teplá podlaha™

10:05 – 10:30 Prestávka

10:30 – 11:30 Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke, Dávid Sárka,inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra 

11:35 – 12:20 Názvoslovie káblov včera, dnes a zajtra. Značenie káblov z hľadiska medzinárodných a podnikových noriem jednotlivých firiem, rozpoznávanie káblov pri revíziách v praxi., Ing. Rastislav Valach, vedúci divízie Káble a vodiče VUKI, a.s. Bratislava

12:20 – 13:20 Obed

13.00 – 16.00 Výstavný stolík Rittal Súťažný workshop VIETE ČO JE TO SMART WIRING? Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

13:20 – 14:30 Kvalitná uzemňovacia sústava ako základná súčasť systému ochrany pred účinkami blesku, Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC Ing. Rudolf Štober,elektroprojektant

14:30 – 14:40 Prestávka

14:40 – 15:40 Ako ovplyvňuje nedostatočné či nesprávne určenie vonkajších vplyvov či podcenenie správneho rozsahu revízie jej objektívne prevedenie a následné spracovanie revíznej správy, a niektoré nové riziká plynúce z nekvalitnej práce projektanta a montéra pri tejto činnosti , Ing. Miloslav Valena, , súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ (Česká agentura pro standardizaci), podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

15:40 – 15:50 Prestávka

15:50 – 16:50 Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca, Ing. Ján Meravý,súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 SÚTN Bratislava

16:50 – 17:00 Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, ukončenie prednáškovej časti konferencie

17:30 – 22:00 Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue

17:45 – 20:00 Večera

18:45 – 22:00 75 tajomstiev lanovky na Skalnatom Plese
Presun vlakom do Tatranskej Lomnice, večerná jazda lanovkou na Skalnaté Pleso, nočná prehliadka pôvodnej strojovne lanovky so sprievodcom, dokumentárny film Príbeh jednej lanovky, krásne výhľady na nočné Tatry a Podtatranskú kotlinu.

 

ŠTVRTOK, 13.6.2019

07:00 – 08:00 Raňajky

08:00 – 14:00 Odborná exkurzia – prehliadka výrobného závodu Minerálne vody a.s. 
V závode jedného z popredných výrobcov balených minerálnych a pramenitých vôd budeme môcť vidieť plne automatizovanú výrobnú linku KRONES, trafostanicu, rôzne elektrické rozvodne a elektroinštalácie Siemens.

14:00 Návrat ku Grand hotelu Bellevue, možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody

VIAC INFORMÁCIÍÍ https://www.elektromanagement.sk/event/xxiii-rocnik-konferencie-electron-nr/

 

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Košice

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Košice

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie, týkajúce sa problematiky monitorovania IT sietí a strážičov izolačného stavu.

Školenie a občerstvenie je zdarma.

 

Počas prednášok a prestávok bude prebiehať praktická ukážka systému ISOLGUARD na demonštračných paneloch. Produkty si budete mať možnosť sami vyskúšať!

 

Prednášajúci: 

Daniel Anděl, lektor, technický konzultant Hakel spol. s r.o.

M.Sc. Aleš Juchelka, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

Ing. Martin Kornel, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

 

Tím HAKEL a REPOS TECHNIK sa teší na Vašu účasť!

 

Prihlásiť sa môžete na tento e-mail: skoleni@hakel.cz, tel.: +420 494 942 351

 

06.06.2019
Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košiceka Program Mapa

Priebeh školenia

8:30-9:00           prezentácia účastníkov

9:00-9:45           základy IT sietí, produktová rada HAKEL ISOLGUARD

9:45-10:00         lokalizácia miesta poruchy (zdravotníctvo)

10:00-10:15       príklady z praxe (priemysel, trakčné vozidlá)

10:15-10:30       prestávka, občerstvenie

10:30-11:45       projektovanie IT sietí v zdravotníctve, chyby pri projektovaní,
aplikácia zvodičov prepätia v IT sieťach

11:45-12:00       prestávka, občerstvenie

12:00-13:00       revízie IT sietí v zdravotníctve

13:00                  záver školenie, obed

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Banská Bystrica

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Banská Bystrica

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie, týkajúce sa problematiky monitorovania IT sietí a strážičov izolačného stavu.

Školenie a občerstvenie je zdarma.

 

Počas prednášok a prestávok bude prebiehať praktická ukážka systému ISOLGUARD na demonštračných paneloch. Produkty si budete mať možnosť sami vyskúšať!

 

Prednášajúci: 

Daniel Anděl, lektor, technický konzultant Hakel spol. s r.o.

M.Sc. Aleš Juchelka, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

Ing. Martin Kornel, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

 

Tím HAKEL a REPOS TECHNIK sa teší na Vašu účasť!

 

Prihlásiť sa môžete na tento e-mail: skoleni@hakel.cz, tel.: +420 494 942 351

 

05.06.2019
Hotel Lux, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika Program Mapa

Priebeh školenia

8:30-9:00           prezentácia účastníkov

9:00-9:45           základy IT sietí, produktová rada HAKEL ISOLGUARD

9:45-10:00         lokalizácia miesta poruchy (zdravotníctvo)

10:00-10:15       príklady z praxe (priemysel, trakčné vozidlá)

10:15-10:30       prestávka, občerstvenie

10:30-11:45       projektovanie IT sietí v zdravotníctve, chyby pri projektovaní,
aplikácia zvodičov prepätia v IT sieťach

11:45-12:00       prestávka, občerstvenie

12:00-13:00       revízie IT sietí v zdravotníctve

13:00                  záver školenie, obed

HAKEL TOUR 2019 – ÚSTÍ NAD LABEM

HAKEL TOUR 2019 – ÚSTÍ NAD LABEM

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

HLAVICKA_skoleni

 

29.05.2019
Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517/1a, Ústí nad Labem Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2019

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2019
Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení

Aktiv revizních techniků Vám nabízí výběr aktuálních témat, které mohou zajímat nejen RT:

 • rekonstrukce a úpravy různých elektrických zařízení i bleskosvodů
 • změny nově vydanou normou pro „el. zařízení pracovních strojů“ v edici ed.3, z února letošního roku aj.

kde: Kulturní dům Střelnice, Střelecká 45, 500 02 Hradec Králové

kdy: 28. května 2019

v kolik: 7:30 – 14:00

28.05.2019
Kulturní dům Střelnice, Střelecká 45, 500 02 Hradec Králové Program Mapa

Program přednášek

Strojní zařízení podle nové ČSN EN 60204-1 ed. 3 pro elektrická zařízení strojů, Ing. Jiří Váňa,  PŠIS Nymburk

Rekonstrukce bytových domů, ochrana před bleskem a přepětím, Jan Hájek,  DEHN & SÖHNE s.r.o.

Výroba, rekonstrukce a revize rozvaděčů a úplných krytů, Ing.František Štěpán, EATON

Projekty a revize instalací v prostorách se zvýšeným požárním rizikem a statickou elektřinou, Ing.Vladislav Vízner

Aktuální informace z oblasti norem a předpisů pro el. zařízení, Ing.Vladimír Vízner

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Více informací o školení

HAKEL TOUR 2019 – KARLOVY VARY

HAKEL TOUR 2019 – KARLOVY VARY

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

28.05.2019
Krajská knihovna, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Nitra

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.o. ako oficiálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

 • 23. máj 2019 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, pavilón K, Výstavná 4, 949 01 Nitra
 • bezplatné parkovisko v OC Centro

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

20 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 13. 5. 2019

25 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 14. 5. 2019 prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

 

V cene sú zahrnuté:

∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie

∙ prístup k elektronickému zborníku prednášok

∙ katalógy vystavujúcich firiem

∙ občerstvenie

∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ: https://www.elektromanagement.sk/event/xxiii-rocnik-konferencie-electron-nr/

23.05.2019
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, pavilón K, Výstavná 4, 949 01 Nitra Program Mapa

PROGRAM

08:00 – 08:30 Prezentácia účastníkov v pavilóne K

08:30 – 08:40 Úvodný príhovor

08:40 – 09:40 Nová norma STN 33 2000-4-41: 2019 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom z pohľadu jej zavedenia do praxeIng. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B, Trenčín

09:40 – 09:50 Prestávka

09:50 – 10:20 Inteligentné podlahové vykurovanie. Ochranné systémy pomocou vykurovacích káblovLadislav Šemšej, obchodný riaditeľ ANOS s.r.o. – teplá podlahaTM

10:20 – 10:50 Prestávka

10:50 – 11:50 Bleskozvody v súčasnosti z pohľadu revízneho technika, Ing. Ivan Sýkora, revízny technik VTZE bez obmedzenia v obj. A a B, lektor vzdelávania elektrotechnikov, Trnava 
11:50 – 12:30 Občerstvenie

12:30 – 13:15 Správny návrh a špecifikácia prepäťových ochrán v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím, Ing. Daniel Sidun, , konateľ KIWA sk, s.r.o. 

13:15 – 13:25 Prestávka

13:25 – 14:30 Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) od návrhu (projektovanie) cez montáž, kontroly a meranie SPD až po OP a OS elektrických inštalácií opatrených SPD, Radoslav Rieger revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

14:30 Tombola, záver a individuálna prehliadka výstaviska

VIAC INFORMÁCIÍÍ https://www.elektromanagement.sk/event/xxiii-rocnik-konferencie-electron-nr/

 

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Nitra

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Nitra

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie, týkajúce sa problematiky monitorovania IT sietí a strážičov izolačného stavu.

Školenie a občerstvenie je zdarma.

 

Počas prednášok a prestávok bude prebiehať praktická ukážka systému ISOLGUARD na demonštračných paneloch. Produkty si budete mať možnosť sami vyskúšať!

 

Prednášajúci: 

Daniel Anděl, lektor, technický konzultant Hakel spol. s r.o.

M.Sc. Aleš Juchelka, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

Ing. Martin Kornel, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

 

Tím HAKEL a REPOS TECHNIK sa teší na Vašu účasť!

 

Prihlásiť sa môžete office manažér obchodného oddelenia Ing. Anete Sčebelovej na tento e-mail: info@hakel.com, tel.: +420 494 942 314

 

10.04.2019
Hotel AUTOJAS, Cabajská 29 949 01 Nitra Slovensko Program Mapa

Priebeh školenia

8:30-9:00           prezentácia účastníkov

9:00-9:45           základy IT sietí, produktová rada HAKEL ISOLGUARD

9:45-10:00         lokalizácia miesta poruchy (zdravotníctvo)

10:00-10:15       príklady z praxe (priemysel, trakčné vozidlá)

10:15-10:30       prestávka, občerstvenie

10:30-11:45       projektovanie IT sietí v zdravotníctve, chyby pri projektovaní,
aplikácia zvodičov prepätia v IT sieťach

11:45-12:00       prestávka, občerstvenie

12:00-13:00       revízie IT sietí v zdravotníctve

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Žilina

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Žilina

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.o. ako oficiálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:

9. apríl 2019 HOLIDAY INN ŽILINA****,

Športová 2, 010 01 Žilina

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 3. 2019

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 3. 2019 prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

 

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ: www.elektromanagement.sk/event/xii-rocnik-konferencie-elektrokontakt-za/

09.04.2019
Hotel Holiday Inn Žilina Program Mapa

PROGRAM

07:30 – 08:15 Prezentácia poslucháčov

08:15 – 08:30 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:30 – 09:30 Nová norma na ochranu pred úrazom z roku 2018 vo väzbe na normy na inštalácie nízkeho napätia
JUDr. Zbyněk Urban, revízny technik EZ-E2A, člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR

09:35 – 10:30 Rozvádzače – postrehy z ich výroby a ich umiestňovania
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 SÚTN Bratislava

10:35 – 10:45 Engineering Base a možnosti generovania dokumentácie
Matúš Babinec,
obchodno-technický manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.

10:45 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:30 Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) od návrhu cez montáž a následných kontrol a meranie SPD až po odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD) v súlade s platnými normami (STN) a dokumentáciou výrobcov zariadení
Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrických zariadení podľa STN 33 2000-6:2018
Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, Technická inšpekcia a.s. 

14:35 – 15:35 Bezpečnostné požiadavky na elektrickú inštaláciu v domoch pre komerciu a bývanie
Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika

15:35 – 15:45 Tombola, záver konferencie

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk/event/xii-rocnik-konferencie-elektrokontakt-za/

 

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Bratislava

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL – Bratislava

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie, týkajúce sa problematiky monitorovania IT sietí a strážičov izolačného stavu.

Školenie a občerstvenie je zdarma.

 

Počas prednášok a prestávok bude prebiehať praktická ukážka systému ISOLGUARD na demonštračných paneloch. Produkty si budete mať možnosť sami vyskúšať!

 

Prednášajúci: 

Daniel Anděl, lektor, technický konzultant Hakel spol. s r.o.

M.Sc. Aleš Juchelka, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

Ing. Martin Kornel, konateľ Repos Technik s.r.o. Ostrava

 

Tím HAKEL a REPOS TECHNIK sa teší na Vašu účasť!

 

Prihlásiť sa môžete office manažér obchodného oddelenia Ing. Anete Ščebelovej na tento e-mail: info@hakel.com, tel.: +420 494 942 314

 

09.04.2019
Hotel BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava, Slovensko Program Mapa

Priebeh školenia

8:30-9:00           prezentácia účastníkov

9:00-9:45           základy IT sietí, produktová rada HAKEL ISOLGUARD

9:45-10:00         lokalizácia miesta poruchy (zdravotníctvo)

10:00-10:15       príklady z praxe (priemysel, trakčné vozidlá)

10:15-10:30       prestávka, občerstvenie

10:30-11:45       projektovanie IT sietí v zdravotníctve, chyby pri projektovaní, aplikácia zvodičov prepätia v IT sieťach

11:45-12:00       prestávka

12:00-13:00       revízie IT sietí v zdravotníctve

13:00                  záver školenie, obed

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Pozývame Vás na na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska

Dátum: 27. a 28. marca 2019

Miesto: v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25, v Bratislave

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ,

27.03.2019 - 28.03.2019
Kongresové a konferenčné priestory hotela DRUŽBA, v Bratislave, Botanická 25 Program Mapa

Program 50. konferencie:

Streda 27. marca 2019

8.00 – 8.45       Prezencia účastníkov
8.45 – 9.00       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
9.00 – 9.25       Tibor PELIKÁN, lektor prvej pmoci
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
9.25 – 9.50       Ing. Karol Kolada, Deltes s. r. o.,  Bratislava 
Projektovanie v elektrotechnike
9.50 –10.10      Prestávka
10.10 – 11.00    Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarných prestupov a upchávokpodľa platných STN a vyhlášky č.94/2004 Z.z.
11.00 – 11.20   Prestávka
11.20 – 12.00   Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s. r. o., Púchov
Jednoduché využitie fotovoltiky v domácnostiach
12.00 – 13.00   Prestávka – obed
13.00 – 13.50   Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Blansko, ČR
Kontroly fotovolt. systémůpodle STN EN 62446-1 (měřenípřivýchozích i pravidelných kontrolách / revizích PV elektrárensezaměřením na ustanovení uvedené STN)
13.50– 14.00    Prestávka
14.00 – 14.40   Ing. Peter Králik, ZKTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica
Požiadavky na kalibrácie meracej techniky v zmysle nového zákona o metrológii, zákon č. 142/2018
14.40 – 14.50   Prestávka
14.50 – 15.30   Radoslav RIEGER, HAKEL spol. s r. o., Hradec Králové
Elektrické inštalácie nn – povinnosť aplikácie SPD v súlade sSTN 33 2000-5-534 a STN 33 2000-4.443 a vykonávanie OPaOS na inštaláciách opatrených SPD v súlade s novou normou na revízie STN 33 2000-6
15.40 – 15.45   Ukončenie 1. dňa konferencie
16:00 Valné zhromaždenie SEZ-KES

1. deň konferencie v čase od 9.30 do 14.30 sa uskutoční praktický nácvik resuscitácie na figuríne – poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Štvrtok 28. marca 2019

7.30 – 8.00       Prezencia účastníkov
8.00 – 8.40       Ing. Milan DANIŠ, VUKI a. s. Bratislava
Nové parametre hodnotenia káblov z hľadiska požiarneho nebezpečenstva, požiadavky a vlastnosti káblov s reakciou na oheň
8.40 – 8.50       Prestávka
8.50– 9.40        Ing. Lukáš MATĚJÍČEK, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Rozvádzače, škatule a úplné kryty podľa STN EN 60670-1, STN EN 60670-21 ÷ 24
9.40 – 10.00     Prestávka
9.50– 10.40      doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov
10.40 – 11.00   Prestávka
11.00 – 11.50    Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Výkon odborných úloh na elektrických zariadeniach v zmysleprávnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP
11.50 – 13.00   Prestávka – obed
13.00 – 13.40   Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING – služby elektro, Trenčín
Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca
13.50 – 14.00   Prestávka
14.00 – 15.00   Hodina otázok a odpovedí
15.00– 15.20    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky

Po skončení konferencie:

15.30 – 16.30      Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarných upchávok OBO Bettermann

 

Podrobné informácie

34. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ELEKTROTECHNIKŮ

34. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ELEKTROTECHNIKŮ

Odborná akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

 • Legislativa a změny v normách pro osvětlování
 • Světelné zdroje, rozdíly LED, výbojky a zářivky
 • Spínací přístroje pro ovládání LED světel
 • Chyby při použití ochrany proti přepětí
 • Řízení osvětlení systémem LOXONE
 • Nové výkonové jističe a jejich správná montáž a nastavení

 

SLEVA 300 Kč pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód Hakel-2019

Více informací o školení najdete zde

21.03.2019
sál P1, Pavilon P, Brněnské výstaviště (BVV), Výstaviště 405/1 Program Mapa

Program školení

21. 3. 2019 (*změna programu vyhrazena)

8.15 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 9.00 Ing. Jiří Horák, lektor LPE s.r.o. 

 • Legislativa a změny v normách pro osvětlování
9.00 – 9.45 Ing. Jan Popelka, LEDVANCE s.r.o. 

 • Světelné zdroje, rozdíly LED, výbojky a zářivky
9.45 – 10.15 Ing. Robert Šimčík, Schneider Electric s.r.o. 

 • Spínací přístroje pro ovládání LED světel
10.15 – 10.45 přestávka
10.45 – 11.30 Daniel Anděl, HAKEL spol. s r.o. 

 • Chyby při použití ochrany proti přepětí
11.30 – 12.15 Pavel Lískovec, Loxone s.r.o. 

 • Řízení osvětlení systémem LOXONE
12.15 – 12.30 přestávka
12.30 – 13.15 Martin Dostál, Schneider Electric s.r.o. 

 • Nové výkonové jističe a jejich správná montáž a nastavení
13.15 – 14.00 Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o. 

 • Příklady použití proudových chráničů v bytových instalacích v návaznosti na nové normy
14.00 – 17.00 individuální návštěva veletrhu AMPER 2019

HAKEL TOUR 2019 – OLOMOUC

HAKEL TOUR 2019 – OLOMOUC

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

07.03.2019
Prachárna Park Hotel Olomouc, Křelovská 91, Olomouc Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2019 – ZLÍN

HAKEL TOUR 2019 – ZLÍN

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

06.03.2019
Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2019 – PARDUBICE

HAKEL TOUR 2019 – PARDUBICE

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

14.02.2019
Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Košice

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Košice

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.oako generálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
13. február 2019
Košice hotel****, Moldavská cesta II. 51/2414
040 11 Košice

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 1. 2019

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 1. 2019
prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk

13.02.2019
Košice hotel Program Mapa

PROGRAM

07:30 – 08:30 Prezentácia poslucháčov

08:30 – 08:45 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:45 – 09:45 Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZ E, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

09:45 – 10:20 Aktuálne trendy v záložnom napájaní – Dostupnosť napájania bez výpadkov a iných porúch Ing. Tibor Ciller, konateľ a riaditeľ spoločnosti Applipower, s.r.o.

10:20 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 Čo možno nevieme o výťahoch a zdvíhacích zariadeniach Štefan Fábry, revízny technik EZ a zdvíhacích zariadení

12:00 – 13:15 Obed

13:15 – 14:45 Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002), ručného náradia (STN 331600: 1996) a odborná prehliadka a odborná skúška elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

14:45 – 16:00 Požiadavky na uzemňovaciu sústavu podľa STN EN 62305-3 pre účely ochrany pred účinkami blesku. Návrh, zriaďovanie, opravy, rekonštrukcie a ochrana pred koróziou. Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC Rudolf Štober, projektant elektro, člen klubu ILPC Gabriel Krescanko, projektant elektro, člen klubu ILPC

16:00 – 16:15 Tombola, záver konferencie

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk 

HAKEL TOUR 2019 – JIHLAVA

HAKEL TOUR 2019 – JIHLAVA

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na akreditované školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozvaděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení HAKEL TOUR 2019: 13.2.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 28. 5. 2019, 29.5.2019

Pořádá L.P. Elektro.

13.02.2019
EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 58601 Jihlava Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 Prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 Závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2019

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Bratislava

Regionálne stretnutie elektrotechnikov – Bratislava

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a HAKEL spol. s r.o. ako generálny partner, poprední slovenskí a českí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na Regionálne stretnutie elektrotechnikov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
6. február 2019
Hotel Bratislava****, Seberíniho 9
821 03 Bratislava

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 1. 2019

55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 1. 2019
prevodom alebo na mieste.

KÚPIŤ VSTUPENKU 

 

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk/event/konferencia-elektrotec-ba-2019/

06.02.2019
Hotel Bratislava Program Mapa

PROGRAM

07:30 – 08:30 Prezentácia poslucháčov

08:30 – 08:45 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:45 – 09:45 Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZ E, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

09:45 – 10:20 Aktuálne trendy v záložnom napájaní – Dostupnosť napájania bez výpadkov a iných porúch Ing. Tibor Ciller, konateľ a riaditeľ spoločnosti Applipower, s.r.o.

10:20 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 Čo možno nevieme o výťahoch a zdvíhacích zariadeniach Štefan Fábry, revízny technik EZ a zdvíhacích zariadení

12:00 – 13:15 Obed

13:15 – 14:45 Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002), ručného náradia (STN 331600: 1996) a odborná prehliadka a odborná skúška elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

14:45 – 16:00 Požiadavky na uzemňovaciu sústavu podľa STN EN 62305-3 pre účely ochrany pred účinkami blesku. Návrh, zriaďovanie, opravy, rekonštrukcie a ochrana pred koróziou. Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC Rudolf Štober, projektant elektro, člen klubu ILPC Gabriel Krescanko, projektant elektro, člen klubu ILPC

16:00 – 16:15 Tombola, záver konferencie

 

VIAC INFORMÁCIÍÍ www.elektromanagement.sk/event/konferencia-elektrotec-ba-2019/

 

 

 

 

 

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2019

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2019
55. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení

Tentokráte se AKTIV zaměří na horké novinky roku 2018 i 2019, především:

 • ukončení souběhu staré a nové normy na revize,
 • z toho vyplývající zcela nové povinnosti pro revizního technika, montéry i projektanty,
 • včetně průběhu zpracování TNI k této nové normě či některých i kontroverzních novinek z ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přinese vysvětlení některých nových pojmů i jejich začlenění do práce elektrotechniků. Odborníci ukáží na příkladech z praxe, jak je důležité správně stanovit rozsah revizní zprávy i jak ovlivňuje určení vnějších vlivů práci projektanta, montéra i revizního technika a jaké rizika to s sebou přináší.

29.01.2019 - 30.01.2019
Hotel FLORET, Květnové náměstí 96, Praha - Průhonice Program Mapa

ÚTERÝ 29. 1. 2019

9:00
Zahájení Aktivu
9:15
Dozory nad vyhrazenými elektrickými zařízeními z pohledu současnosti a připravovaná legislativa v následujících letech v praxi projektanta, montéra i revizního technika

Ing. Oldřich Küchler  |  ředitel TI ČR

10:00
Právní odpovědnost projektanta, montéra i revizního technika za návrh, provedení i předání díla z pohledu občanského i trestního zákoníku a rizika z toho vyplývající

Mgr. Robert Kabát, Ph.D.  |  advokát, AK Gřivna & Šmerda, s.r.o.

10:45 Coffee break
11:05
Správná čeština v práci projektanta a revizního technika a její význam při obhajování díla nejen před investorem, provozovatelem, ale i před občanským či trestním soudním senátem

PhDr. Věra Vlková, CSc.  |  Koordinátorka terminologie a překladu, Česká agentura pro standardizaci, oddělení metodiky

11:35
Návrh, montáž i následná kontrola a měření přepěťových ochran v elektrických instalacích nízkého napětí a jejich vliv na bezpečnostní rizika nejen při uvádění těchto instalací do provozu, ale i při jejich provozování

Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E2A

12:50 Oběd
13:45
Nové normy a změny norem nejen pro revizní činnost v posledním období a informace o připravovaných TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2 a dalších z pohledu české normalizace

Ing. Pavel Vojík  |  Česká agentura pro standardizaci ČAS  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník  TNK 22 a TNK 126

15:00 Coffee break
15:20
Nesprávně určený rozsah revizní zprávy v souvislosti s nedostatečně určením vnějších vlivů v dokumentaci a následná rizika pro projektanta, montéra i revizního technika při zpracování revizní zprávy.
Průběžné informace o připravované TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2

Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

16:35 Předpokládaný závěr prvního dne aktivu


STŘEDA 30. 1. 2019

 

9:00 Projektová dokumentace při montáži i revizi elektrických instalací a některé problémy při jejím zpracování v praxi projektanta
Martin Frühauf  |  autorizovaný projektant – Projekce elektro Vinařice, člen Unie soudních znalců
10:20 Coffee break
10:50
Změny v elektrických instalacích v souvislosti s ochranou před úrazem elektrickým proudem a vliv nesprávného určení vnějších vlivů na bezpečnost těchto instalací při projektování, montáži i revizi

Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

11:55
Zkušenosti vyšetřovatelů HZS s požáry na elektrických zařízeních v souvislosti s novou legislativou a některé problémy při zajišťování dokumentace včetně revizních zpráv  na místě požáru z pohledu vyšetřovatele

Kpt. Mgr. Libor Pospíšil  |  Krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství Kladno

13:10
Tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy
13:30 Předpokládaný závěr druhého dne aktivu

Anotace přednášek

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Více informací o školení

IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska

IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska

Pozývame Vás na poslednú konferenciu IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

Dátum: 27. 11. 2018

Miesto: hotel THERMA**** v Dunajskej Strede

Čas: 8:00 – 16:00 hod

 

27.11.2018
Hoteli THERMA**** Program Mapa
 • Ako správne určený rozsah revízie a následné spracovanie revíznej správy znižuje riziká revízneho technika pri jeho práci z pohľadu nových predpisov (M. Valena)
 • Použitie vysokonapäťových vodičov v izolovanej ochrane pred bleskom (J. Daňo)
 • Bezpečnosť elektrických zariadení – aktuálne otázky (A. Sládeček)
 • Prepäťové ochrany z pohľadu revízneho technika VTZE a z pohľadu novej normy
  STN 33 2000-6:2018 (júl) (R. Rieger)
 • Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca (J. Meravý)

 

Podrobné informácie

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2019