Novinky

ZIS SYSTÉM ISOLGUARD – Kompletní monitorování stavu izolace ve zdravotnickém prostředí

Image

Norma ČSN 33 2000-7-710 (Zdravotnické prostory), z ledna 2013, rozděluje prostory ve zdravotnických zařízeních na tři základní skupiny. Prostory skupiny 0 jsou ty, kde porucha dodávky elektrické energie nemůže způsobit ohrožení pacienta a nepředpokládá se používání žádných příložných částí elektrického zdravotnického zařízení. V prostorech skupiny 1 se připouští přerušení provozu elektrických zařízení, ale toto přerušení nesmí ohrozit pacienta. Zdravotnické prostory skupiny 2 jsou pak takové prostory, kde výpadek dodávky energie může ohrozit pacienty. Zdraví a život pacienta závisí na dodávkách energie pro zdravotnické přístroje napájených ze sítě.

Skupinu 0 (například čekárny) a skupinu 1 (vyšetřovny, zubní ordinace) navrhujeme jako TN soustavu vybavenou proudovými chrániči. Skupinu 2 (operační sály, JIP) pak pro koncové obvody musíme vybavit zdravotnickou sítí IT. Tato IT síť musí být napájena ze speciálního transformátoru, monitorována pomocí speciálního typu hlídače izolačního stavu a informace o stavu izolace a transformátoru musí být dle jasných pravidel přenesena na místo, kde bude nepřetržitě kontrolována personálem.

Moderní návrhy elektroinstalace v nemocnicích vyžadují především ucelené řešení, které zjednodušuje projektantům a elektromontážním firmám orientaci v problematice, a urychluje proces návrhu i výroby. Z tohoto důvodu přišla také firma HAKEL, jakožto renomovaný výrobce hlídačů izolačního stavu, s vlastním systémem monitorování zdravotnických IT sítí – ZIS SYSTÉM ISOLGUARD.

Základním pilířem systému je hlídač izolačního stavu pro zdravotnictví HIG95-DELTA. Tento přístroj,
o šířce 2M, splňuje nároky poslední edice normy ČSN EN 61557-8 (Hlídače izolačního stavu). Velkou předností HIG95-DELTA je široký měřící rozsah (5 kΩ až 10 MΩ), kontrola připojení k měřené IT síti
a integrované vyhodnocování proudového i tepelného zatížení IT transformátoru. Samozřejmostí pak je displej, pro kontrolu měření a nastavování parametrů a například funkce automatického interního testování.

Hlídač izolace je napájen přímo z měřené IT sítě. Zdravotnická IT síť vzniká pomocí oddělovacího ochranného transformátoru řady MED. Transformátory jsou k dispozici ve výkonech od 2,5 do 10 kVA. Řada MED je standardně vybavena dvěma teplotními čidly typu PT100. Díky tomu hlídač izolace
HIG95-DELTA sleduje stav transformátoru jako teplotu ve stupních Celsia. To umožňuje reagovat na přehřívání se transformátoru ještě v předstihu, než vinutí dosáhne kritické teploty.

Aby byl zajištěn požadavek na vzdálený dohled nad stavem IT sítě, je ZIS SYSTÉM ISOLGUARD doplněn o řadu výrobků MDS (Modul dálkové signalizace). Protože norma nařizuje, aby byl dohled nad systémem nainstalován na vhodném místě, které bude umožňovat nepřetržitou kontrolu, zahrnuje řada MDS potřebnou paletu variant. Všechny varianty jsou navrženy tak, aby splnily požadavky normy na optickou i akustickou signalizaci.

Základním modelem dálkové signalizace je řada MDS-D. MDS-D je displejová jednotka, která umí zobrazit stav až 24 různých zařízení – typicky 24 hlídačů izolačního stavu. MDS-D pak doplňuje zjednodušená řada MDS-DELTA, která zobrazuje stav pouze jednoho hlídače pomocí LED. Výrobky MDS se instalují například na elektroinstalační krabice s průměrem 68 mm, do parapetních žlabů
45 x 45 mm, nebo na panel a jsou k dispozici ve standardním krytí, nebo i krytem IP44.

Celý systém doplňují záskokové automaty ATyS, pro přepínání mezi hlavním přívodem energie a záložním (UPS nebo diesel generátor), dále pak měřící transformátory proudu s převodem na 5 A pro sledování proudové zátěže IT sítě a modul logických vstupů HIG-8IN, který umožňuje zobrazit na panelu MDS-D libovolné zprávy. HIG-8IN tak rozšiřuje dohledový systém například o informace o zdroji přívodního napájení a stavu UPS nebo generátoru, případně dalších uživatelských hlášení.

HAKEL ZIS SYSTÉM ISOLGUARD je navržen tak, aby jednotlivé komponenty systému mezi sebou spolehlivě spolupracovaly, aby byly zjednodušeny požadavky na projekci, montáž i obsluhu a zároveň bylo možné centralizovat data z celého systému na vzdálené pracoviště technického dozoru.

Se systémem HAKEL se můžete setkat ve velkém množství nemocnic a jiných zdravotnických zařízení po celé republice i mimo ni.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020