Novinky

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA DATOVÝCH A INFORMAČNÍCH KANÁLŮ

Image

Hakel představuje svoje produkty z oblasti přepěťové ochrany datových a informačních signálů.

Výměnné přepěťové ochrany datových a informačních kanálů

Základní řada HDT* je vyvinuta tak, aby při vyjmutí patrony nebyla komunikační sběrnice přerušena, čímž je zajištěn nepřetržitý provoz daného systému. Jedná se o výměnnou přepěťovou ochranu určenou k ochraně datových, sdělovacích, měřících a regulačních vedení před účinky přepětí. Tato řada se vyznačuje vysokou proudovou zatížitelností, vysokou svodovou schopností a širokým rozsahem napěťových hladin. Doporučujeme tuto řadu pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Celý systém je vhodný pro využití v průmyslových aplikacích, především ve slaboproudých systémech EZS, EPS a v systémech měření a regulace proti účinkům podélného i příčného přepětí podle ČSN EN 61643-21. Na přání zákazníka umíme doplnit tuto řadu o další druhy zapojení.

HDT*/A

Řada A obsahuje pouze 1. stupeň ochrany, který je tvořen třípólovými bleskojistkami s vysokým svodovým proudem 15kA. Jedná se tak pouze o hrubou ochranu vhodnou pro méně citlivá zařízení.

HDT*/B

V porovnání s řadou A obsahuje navíc i 2. stupeň ochrany, tj. jemnou ochranu. Ta je tvořena supresorovými diodami. Vložená sériová impedance je tvořena odpory, díky nimž nedochází ke zkreslení přenášeného signálu. Tato ochrana má využití ve většině průmyslových aplikací, zejména v odvětvích EZS, EPS, MaR nebo automatizace. Stejně tak je vhodná i pro ochranu datových center.

HDTNV*/*B

Celá řada B obsahuje 1. i 2. stupeň ochrany. Rozdíl je zde ve vložené sériové impedanci, která je v této řadě tvořena tlumivkami, díky nimž může přes ochranu protékat jmenovitý proud až do velikosti 1,5 A. Řada se používá pro ochranu napájecího vedení, např. servopohonů nebo kamer CCTV.

HDT*/C

Řada C vychází z předchozí řady B, přičemž obsahuje navíc bleskojistku mezi svorkami PE a SH (což je vhodné v případech, kdy není žádoucí galvanické propojení stínění vodičů s ekvipotenciální sběrnicí). Vložená sériová impedance je tvořena odpory, díky nimž nedochází ke zkreslení přenášeného signálu. Toto zapojení je využitelné ve většině průmyslových aplikací stejně jako řada B.

HDTNV*/*C

Oproti řadě HDTNV*/*B obsahuje navíc bleskojistku mezi svorkami PE a SH. Vložená sériová impedance je tvořena tlumivkami, díky kterým může přes ochranu protékat jmenovitý proud až do velikosti 1,5 A. Stejně jako řada HDTNV*/*B se používá pro ochranu napájecího vedení, např. servopohonů nebo kamer CCTV.

HDT*/D

Obsahuje jak 1., tak i 2. stupeň ochrany. Díky odlišnému vnitřnímu zapojení dosahuje tato ochrana vyšších přenosových rychlostí (řada B a C má rychlost 1 Mbit/s, tato řada D 100Mbit/s).

Přehled datových ochran ke stažení ZDE

 

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2021