Zkušební laboratoře

Zkoušení a testování přepěťových ochran je jediný způsob, jak zajistit a ověřit jejich předpokládanou odolnost a provozuschopnost v nejtěžších provozních podmínkách. V rámci typových zkoušek a certifikačního řízení se zkouší konečné provedení nového výrobku a samozřejmě i všechny jeho důležité  komponenty.

Vlastní zkoušky se provádí rázovými generátory, které svým způsobem „nahrazují” za definovaných podmínek proudové impulsy „přírodního” charakteru. Provedení a tvar těchto impulsů jsou stanoveny i dalšími navazujícími normami, konkretně ČSN EN 61643-11:2013, IEC 60060-1:2010 (ČSN EN 60060-1).

V ČR je pouze několik pracovišť vybavených generátory zkušebních impulsů ve tvaru 8/20 µs, většinou pouze do Imax = 10 až 20 kA (8/20).
Generátory bleskových proudů ve tvaru 10/350 µs s operační kapacitou nad 100 kA je v ČR vybaveno pouze jedno pracoviště, konkretně zkušebna Hakel spol. s r. o. se sídlem v Hradci Králové, která je vybavena generátorem bleskových proudů s amplitudou Iimp = max. 160 kA.

Tato zkušebna disponuje i generátorem proudových zkušebních impulzů ve tvaru 8/20 µs s amplitudou Imax = 160 kA a generátorem kombinované vlny s napěťovým zkušebním impulzem ve tvaru 1,2/50 µs o amplitudě UOC = 20 kV.

V následujících obrázcích jsou přehledně zachyceny nejčastěji se vyskytující testovací impulsní průběhy, používané podle norem IEC, EN, ČSN event.ANSI pro testování SPD určených pro použití v rozvodech nn.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020