Technické normy vztahující se k instalaci přepěťových ochran

Jelikož naše republika podepsala s evropskou unií asociační dohodu, vztahují se na ČR všechny normy vydané EU. Direktiva č.89/336 EEC, zákon č.22/97 Sb. a vyhlášky NV 17/2003 Sb. a NV 18/2003 Sb. nařizují pro elektrická zařízení dodržování podmínek elektromagnetické kompatibility (EMC). Nasazení přepěťových ochran řeší většinu problémů s tím souvisejících a dostatečně chrání elektroniku proti vlivům přepětí šířícího se po galvanických cestách.
V současné době je nutné řídit se mezinárodně uznávanou normou EN 61643-11 která jednoznačně určuje stupně přepěťových ochran a jejich zkoušky. Další normy na toto téma (např. revize přepěťových ochran) se připravují.
Vzhledem k tomu, že v současné době existuje na trhu ČR značný sortiment SPD s průvodní dokumentací podle norem DIN VDE 0675 ev. DIN VDE 0110, je vhodné na tomto místě provést rámcové porovnání základního členění SPD podle těchto norem vůči normám v ČR závazným, konkrétně vůči EN 61643-11 a IEC 664-1/ČSN 330420-1. Zatímco v ČR závazná norma ČSN EN 61643 -11 člení SPD 1., 2. a 3. stupně na třídy I , II a III, norma DIN VDE 0675 provádí rozdělení SPD na třídy A, B, C a D. Přitom svodiče třídy A jsou určeny pro použití mimo chráněných objektů na ochranu nadzemního vedení nn. Svodiče třídy B, C a D jsou určeny k použití na rozhraní LPZ 0 → 1, 1 → 2 a 2 → 3. Norma DIN VDE 0110 zase uvádí pojem kategorie přepětí, což je pojem převzatý i normami IEC 664-1/ČSN 330420-1. Tyto normy definují členění rozvodů sítí nn do 4 kategorií (IV, III, II, I) a určují tzv. maximální impulsní výdržná přepětí (ochranné úrovně), povolená pro připojená zařízení. (Např. pro rozvod TNC 230/400V/50Hz nesmí přepětí na přívodu do objektu překročit  úroveň 6kV, za hlavním rozvaděčem 4kV, na vývodech z podružných rozvaděčů 2,5kV a v části určené k připojení chráněných zařízení na pevnou instalaci 1,5kV).
Srovnání klasifikací jednotlivých úseků rozvodu sítě nn  (podle EN 61643-11, ČSN EN 61643-11, DIN VDE 0110, IEC 664-1/ČSN 330420 DIN VDE 0675) ve vztahu k ochranným stupňům kaskády přepěťových ochran a k zonálnímu členění podle ČSN EN 62305 a IEC 1024-1.

Zajímavé je podobné srovnání klasifikací jednotlivých úseků rozvodné sítě nn ve vztahu k ochranným stupňům kaskád přepěťových ochran v elektrických instalacích budov podle zámořské normy ANSI/IEEE Standard C62.41 (American National Standard Institute / Institute of Electrical and Electronics Engineers). Tato norma člení SPD 1., 2., 3.stupně na kategorie (Location Categories) C, B, A. Přitompodle tzv. “stupňů ohrožení“, vycházejících z isokeraunických map úrovní bouřkové činnosti, může být každá z nich kvalifikována do 3 stupňů (low, medium, high).

Bez-názvu-2

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020