Zákaznická linka

applications

Přepěťová ochrana v průmyslu

Image

Přepěťová ochrana v průmyslových aplikací

V průmyslových aplikací se nacházejí různé druhy subjektů, které je zapotřebí ochránit proti účinkům přepětí. Pro majitele firmy to jsou drahá zařízení, jejichž cena může jít do závratných výšin a jejich nefunkčnost či dokonce výměna celého zařízení by představovala velké finanční ztráty či dokonce ohrožení existence firmy. Pro odbory jsou zase na prvním místě zaměstnanci, ti mohou obsluhovat elektrická zařízení a mohou být tak účinkům přepětí vystaveny a tím ohroženy na životě. Tyto a další fakta jsou důvodem, proč bychom se měli před účinky přepětí chránit. K tomu nám slouží vnější a vnitřní systém ochrany před bleskem jako je jímací soustava, uzemnění, vnitřní pospojování či svodiče přepětí, neboli přepěťová ochranná zařízení (Surge Protection Device – SPD). Na trhu je mnoho firem, které vyrábějí nespočet zařízení, avšak ne všechna se hodí do průmyslových aplikací.

   Vše, jak už to tak bývá, začíná nějakým nařízením či doporučením. V tomto případě je to konkrétně norma ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem, část 1 až 4. Tato norma mimo jiné definuje typy ztrát, rizika, systém ochrany před bleskem či hladiny ochrany před bleskem. Právě tyto hladiny ochrany před bleskem, které jsou čtyři (I až IV), stanovují parametry blesků s jejich určení je dáno úrovní rizika. Pro drtivou většinu průmyslových aplikací je budova zařazena do hladiny I či II. Tomu odpovídají vrcholové hodnoty bleskových proudů Iimp (proudový impulz s parametry 10/350 µs) o velikosti až 200 kA. Kvalifikovaný odhad uvažuje, že 50 % z celkového proudu Iimp je svedeno přes jímací zařízení hromosvodu do zemnící soustavy. Zbylých 50 % je rovnoměrně rozděleno mezi vstupy (tj. mezi vnější přívody vstupující do objektu), typicky do kabelů informační a komunikační sítě, do kovových potrubí a do vodičů elektrického vedení přívodu NN.

Výpočet rizika a tím i navržení dostačující svodové schopnosti přepěťové ochrany Vám pomůže provést náš softwarový program Hakelsoft, který je možné si zdarma stáhnout na našich webových stránkách www.hakelsoft.cz.

Hakelsoft je software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2

    V nepříznivém případě musí SPD svést celkem až 100 kA. Při rozdělení do jednotlivých žil pak proud vychází na 25 kA na každý vodič (v soustavě TN-C). Proto do hlavních rozvaděčů trafostanic či rozvoden NN (v objektech spadajících do ochranné hladiny LPL I) doporučujeme umístit plynem plněné bezvýfukové jiskřiště HS 50-50. Toto SPD typu 1 zajišťuje vyrovnání potenciálů a likvidaci jak bleskového proudu, tak spínacího přepětí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích vstupujících do objektu.

Svodič přepětí
SPD typu 1+2 SPC25

Dokáže svést proudy Iimp až o velikosti 50 kA. V hlavních rozvaděčích jednotlivých budov pak umístění kombinovaného SPD typu 1+2 SPC25, který obsahuje zdvojené varistory pro větší bezpečnost a může se pochlubit svodovým impulsním proudem 25 kA. Do podružných rozvaděčů či ovládacích skříní je vhodné instalovat SPD typu 2. Takovým to zástupcem v naší nabídce nejenom pro průmyslovou aplikaci je PIII-275, které nabízíme jak v nevýměnném provedení, tak s výměnnými moduly.

 SPD typu 3 PI-3k32
SPD typu 3 PI-3k32

V případě, že chráněné zařízení je umístěno ve vzdálenosti do 5 m od podružného rozvaděče či ovládací skříně, je nutné ještě doplnit SPD typu 3, například PI-3k. Jedná se o vysokofrekvenční filtr s útlumem min. 30 dB ve frekvenčním pásmu 0,15 až 30 MHz, který obsahuje také ochranné prvky – varistory, jež se  vyrábí pro jmenovité proudy 16 až 400 A. V takovém případě je zapotřebí mezi SPD typu 2 a 3 pro správnou koordinaci svodičů instalovat rázovou oddělovací tlumivku PI-L. Od rozvaděče do chráněného zařízení je pro správnou funkci zapotřebí instalovat stíněný kabel.

Pokud se chrání řídící elektronika, doporučuje se instalace SPD typu 3 přímo v daném zařízení. Mezi doplňková SPD, která se instalují jako koncová zařízení elektroinstalace (zásuvky) patří ZS-1.1 se světelnou signalizací správné funkce přepěťové ochrany nebo ZS-1.2 se zabudovanou piezosirénkou. Dalším typem pak mohou být moduly ZS-1L resp. ZS-1P, které se montují do instalačních krabic pod zásuvku nebo do podlahových krabic či parapetních žlabů.

 SPD typu 3 ZS-1P
SPD typu 3 ZS-1P

   V případech, kde se na střeše objektu nachází fotovoltaická elektrárna, firma HAKEL nabízí také výrobky pro jejich ochranu. Doporučujeme typ PIVM PV V-series, který se instaluje před střídač a je opatřen vnitřními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů a dále mechanickou zábranou, která se vloží mezi odpojené elektrody a vytvoří tak optimální podmínky pro uhašení stejnosměrného oblouku. Důležité je za střídačem zopakovat přepěťovou ochranu pro střídavé napětí a to ideálně PIVM12,5 V-series.

PIVM-12,5 V-series
PIVM-12,5 V-series

   Do místností jako jsou serverovny, velíny či kanceláře doporučujeme instalovat tyto svodiče. HT-TEL pro ochranu telekomunikačních zařízení, HT-DATA pro ochranu přenosu datových a informačních signálů,  HT-CCTV pro ochranu zařízení video přenosů, která zpracovávají přenesený videosignál, HT-NET 2/100 5cat určeny pro počítačové sítě před vstupem do síťové karty a jsou speciálně navrženy pro ochranu a bezchybný přenos dat v rámci počítačových sítí 5. kategorie či HAKELTEL 8.4 pro instalaci do 19´´ rozvaděčů u serveru pro zabezpečení přenosu dat v počítačových sítích a nabízí jak vstupy RJ45 tak LSA-PLUS konektory. Pro ochranu datové a komunikační linky či pro systémy měření a regulace MaR pro výrobní linky, stroje a důležitá zařízení doporučujeme použít výrobky DTB, DTE či DTNVE, které chrání použitím bleskojistek a transilů. Nabízejí se v různých provedení s volitelným počtem párů a jmenovitým provozním napětím v určité řadě. V případě komunikace se sériovým rozhraním RS 485 nabízíme také ochranu těchto linek a to pomocí SPD DTB 485, které chrání připojené zařízení proti příčnému i podélnému přepětí. Pro ochranu kamer a koncentrátorů videosignálů, především u elektronických zabezpečovacích systémů EZS a elektronických protipožárních systémů EPS, se používají ochrany H30 a H40 s nelineárními prvky s proudy Imax až do 6,5 kA. Pro ochranu zařízení propojených s anténním systémem pomocí koaxiálních kabelů doporučujeme instalovat přepěťové ochrany KO-*. Pro použití v různých aplikacích nabízí firma Hakel široký sortiment koaxiálních ochran pro různé typy konektorů a pro odstupňované výkony. Tyto SPD obsahují speciální bleskojistky s maximálním výbojovým proudem Imax (8/20 µs) = 10 kA, kdy je tak zajištěna spolehlivá ochrana přijímacích a vysílacích systémů i proti  účinkům blízkého úderu blesku. Nabízejí vysoký útlum zpětného odrazu o velikosti min. 20 dB.

   Problematika přepěťových ochran není jednoduchá a jejich správný návrh závisí na mnoha ovlivňujících faktorech. Proto neváhejte a obraťte se na naše kvalifikované obchodní zástupce, kteří Vám rádi a ochotně poradí s výběrem správného typu přepěťové ochrany pro ochranu Vašeho majetku a minimalizaci ztrát a škod.

V případě technických dotazů nás můžete kontaktovat zde:

email: info@hakel.com

telefon: +420 494 942 314

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2019