Zákaznická linka

Semináře archiv

IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska

IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska

Pozývame Vás na poslednú konferenciu IX. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

Dátum: 27. 11. 2018

Miesto: hotel THERMA**** v Dunajskej Strede

Čas: 8:00 – 16:00 hod

 

27.11.2018
Hoteli THERMA**** Program Mapa
 • Ako správne určený rozsah revízie a následné spracovanie revíznej správy znižuje riziká revízneho technika pri jeho práci z pohľadu nových predpisov (M. Valena)
 • Použitie vysokonapäťových vodičov v izolovanej ochrane pred bleskom (J. Daňo)
 • Bezpečnosť elektrických zariadení – aktuálne otázky (A. Sládeček)
 • Prepäťové ochrany z pohľadu revízneho technika VTZE a z pohľadu novej normy
  STN 33 2000-6:2018 (júl) (R. Rieger)
 • Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca (J. Meravý)

 

Podrobné informácie

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

22.11.2018
Hotel Bratislava Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

21.11.2018
IMPIQ Hotel, Trnava Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

20.11.2018
Hotel Autojas, Nitra Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie,týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

11.10.2018
Hotel Lineas, Přešov Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

ŠKOLENIE SPOLOČNOSTI HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie,týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

10.10.2018
Hotel Košice, Košice Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

Školenie spoločnosti HAKEL

Školenie spoločnosti HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán a strážičov izolačného stavu.

Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

 

Program školenia

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)

 • v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017

Silnoprúd

 • systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
 • druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
 • umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
 • zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
 • prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti

Slaboprúdové ochrany

 • požiadavky na SPD
 • komplexnosť a koordinácia
 • zásady pre montáž do rozvádzačov
 • zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
 • prenosové rýchlosti + POE
 • sortiment

Sortiment SPD spoločnosti Hakel

Kontroly a meranie SPD

Revízie

 • odborná prehliadka, odborná skúška el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu

Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo

Typické aplikácie a zapojenie strážičov ISOLGUARD v IT sieťach (nemocnice, priemysel, trakcie)

09.10.2018
Hotel Družba, Michalovce Program Mapa

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie (základy vnútorného systému + silnoprúd)

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 11.15 školenie (slaborúd + sortiment SPD)

11.15 – 12.30 školenie (IT siete + ISOLGUARD)

12.30 – 13.15 obed

13.15 – 14.45 workshopy (kontroly a meranie SPD, revízie, konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD)

14.45 – 15.00 zakončenie školenia tombolou

 

 

33. Celostátní setkání elektrotechniků

33. Celostátní setkání elektrotechniků

Odborná akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

 • nové normy a předpisy
 • TS a CS
 • LED osvětlení 
 • náhradní zdroje
 • přepěťové ochrany
 • rekonstrukce osvětlovacích soustav
 • softstartéry
 • rekonstrukce hromosvodů
 • varistory, bleskojistky a přepěťové ochrany

 

SLEVA 300 Kč pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód Hakel2018

19.09.2018 - 20.09.2018
Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha Program Mapa

1. den akce – 19. 9. 2018

8.30 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 9.45 Ing. Jiří Horák, lektor LPE s.r.o. 
Nové normy a předpisy v posledním období
9.45 – 10.15 Ing. Jiří Horák, lektor LPE s.r.o. 
Požadavky distribučních společností na prvky v neměřené části rozvodů
10.15 – 10.30 přestávka
10.30 – 11.00 Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o. 
Problémy při spínání kapacitních zátěží
11.00 – 11.30 Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o. 
Správná volba jistících přístrojů a kategorie užití
11.30 – 11.45 přestávka
11.45 – 12.45 Jan Jasenovec, Silektro s.r.o. 
Návrh a dimenzování záložních zdrojů DA a UPS, synchronizace a chod záložních zdrojů, praktické příklady
12.45 – 13.00 přestávka
13.00 – 14.00 Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o. 
Praktické měření varistorů, přepěťových ochran a bleskojistek a posouzení jejich stavu a funkčnosti
14.00 – 15.00 workshopy 

 • Dálkové ovládání svítidel nastavíte z telefonu.
 • Měření mA bodu varistorů.
 • Nastavíte softstartér na PC.
 • Vyzkoušíte si, jak reagují proudové chrániče na ss složku proudu.
 • Zkusíte si reakci AFDD přístrojů.

2. den akce – 20. 9. 2018

9.00 – 10.00 Daniel Anděl, Hakel spol. s r.o. 
Časté chyby při návrhu a instalaci přepěťových ochran
10.00 – 11.00 Oldřich Kyjovský, MODUS s.r.o. 
Rekonstrukce osvětlovacích soustav s použitím LED – výhody i problémy
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 12.00 Ing. Zdeněk Bekr, Siemens 
Zásady návrhu a instalace softstartérů
12.00 – 13.00 Ing. Jiří Kutáč, Ph.D. DEHN + SÖHNE GmbH + Co. 
Rekonstrukce hromosvodů – zásady řešení

Pozvánka ke stažení zde

Více informací o školení najdete zde

HAKEL TOUR 2018 – Hradec Králové

HAKEL TOUR 2018 – Hradec Králové

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

 

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení: 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 31. 5. 2018, 6. 6. 2018, 7. 6. 2018

Pořádá L.P. Elektro.

 

07.06.2018
EA Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2018 – Liberec

HAKEL TOUR 2018 – Liberec

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení: 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 31. 5. 2018, 6. 6. 2018, 7. 6. 2018

Pořádá L.P. Elektro.

06.06.2018
hotel Babylon, Liberec Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2018 – České Budějovice

HAKEL TOUR 2018 – České Budějovice

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení: 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 31. 5. 2018, 6. 6. 2018, 7. 6. 2018

Pořádá L.P. Elektro.

31.05.2018
Clarion Congress Hotel České Budějovice Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2018 – Plzeň

HAKEL TOUR 2018 – Plzeň

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení: 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 31. 5. 2018, 6. 6. 2018, 7. 6. 2018

Pořádá L.P. Elektro.

30.05.2018
Congress Center Parkhotel Plzeň Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2018 – Praha

HAKEL TOUR 2018 – Praha

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení: 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 31. 5. 2018, 6. 6. 2018, 7. 6. 2018

Pořádá L.P. Elektro.

29.05.2018
Hotel Pramen, Praha Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Konferencia ELEKTROKONTAKT

Konferencia ELEKTROKONTAKT

ELEKTROKONTAKT je regionálne stretnutie elektrotechnikov stredoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2008 organizujeme v rôznych mestách stredoslovenského regiónu. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

10.04.2018
HOTEL HOLIDAY INN**** Program Mapa

07:45 – 08:30 Prezentácia poslucháčov

08:30 – 08:45 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:45 – 09:45 Montáž a revízie stožiarových trafostaníc

09:45 – 10:00 Diskusia Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, Technická inšpekcia a.s.
10:00 – 10:45 Projektovanie a inštalácia prepäťových ochrán KIWA v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätímIng. Daniel Sidun, konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

10:45 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:15 Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD) v súlade s STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017 (povinnosť inštalácie prepäťových ochrán) s odkazom na novú normu STN 33 2000-6: 2017 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 6: Revízia (norma v anglickom jazyku)

12:15 – 12:30 Diskusia Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

„Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD) v súlade s STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017 (povinnosť inštalácie prepäťových ochrán) s odkazom na novú normu STN 33 2000-6: 2017 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia  Časť 6:Revízia (norma v anglickom jazyku)“

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Čo má obsahovať správny projekt bleskozvodu podľa STN EN 62305 a ako k tomu prispieť

14:30 – 14:45 DiskusiaIng. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.
14:45 – 15:45 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa technickej normy STN 33 2000-4-41: 2007 – aplikácia v praxi s nadväznosťou na novú pripravovanú STN 33 2000-4-41

15:45 – 16:00 DiskusiaIng. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom SÚTN Bratislava

16:00 – 16:15 Tombola, záver konferencie

 

Pozvánku na konferenciu ELEKTROKONTAKT

Online prihláška

Viac informácií

 

terminy-skoleni-2018

 

HAKEL TOUR 2018 – Brno

HAKEL TOUR 2018 – Brno

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení: 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 31. 5. 2018, 6. 6. 2018, 7. 6. 2018

Pořádá L.P. Elektro.

22.02.2018
AVANTI Hotel, Brno Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

HAKEL TOUR 2018 – Ostrava

HAKEL TOUR 2018 – Ostrava

SVODIČE PŘEPĚTÍ, VÝPOČET RIZIKA A HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU

Zveme Vás na školení pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, malo- a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.

Na školení probereme:

 • Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí
 • Problematiku ochrany proti přepětí
 • Řešení výpočtů – řízení rizik, valivá koule, ochranný úhel a dostatečná vzdálenost „S“
 • Nedostatky v projektové dokumentaci
 • Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, nutné součásti a zbytečnosti
 • Chyby, kterých se dopouštíme při aplikaci a revizi svodičů přepětí
 • Kontrola a měření svodičů přepětí
 • Chyby při instalaci, oživení a revizi hlídačů izolačního stavu
 • Praktická ukázka nemocničního systému ISOLGUARD

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Termíny školení: 21. 2. 2018, 22. 2. 2018, 29. 5. 2018, 30. 5. 2018, 31. 5. 2018, 6. 6. 2018, 7. 6. 2018

Pořádá L.P. Elektro.

21.02.2018
Best Western Hotel Vista, Ostrava Program Mapa

Program školení

Detailní harmonogram akce

8.00 – 8.30 prezence účastníků
8.30 – 10.00 Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí 
Nové normy ovlivňující aplikaci svodičů bleskových proudů a přepětí. Teorie, problematika a princip ochrany proti přepětí. Ochrana proti přepětí v rozvodech nn a slaboproudu. Aplikace svodičů přepětí (SPD) a časté chyby. Kontrola a měření svodičů přepětí
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 Projektová dokumentace, výpočty pomocí softwaru Hakelsoft 
Obsah projekt. dokumentace pro stavební povolení – NV 499/2006 Sb. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – Hakelsoft-p. Výpočet valivé koule dle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D. Výpočty – dostatečná vzdálenost ,,S“, ochranný úhel .
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00 Hlídače izolačního stavu 
Monitorování izolačního stavu v nemocničních a průmyslových IT sítí pomocí hlídačů izolačního stavu HAKEL.
od 13.00 závěr školení, oběd

 

ZDARMA pro hosty Hakel spol. s r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód HAKEL-2018

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Školenie spoločnosti HAKEL

Školenie spoločnosti HAKEL

Spoločnosť Hakel spol. s r.o. Vás pozýva na školenie, týkajúce sa problematiky prepäťových ochrán, ktoré sa bude konať v priestoroch hotela LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
Školenie, obed a občerstvenie je zdarma.

Prednášajúci: Radoslav Rieger, obchodno-technický zástupca a revízny technik EZ-E2A (VTZE) Hakel spol. s r.o., Hradec Králové.

Prihlásiť sa môžete na tento e-mail: info@hakel.com

 

Priebeh školenia

08.00 – 08.30 prezentácia účastníkov

08.30 – 10.00 školenie, viď program

10.00 – 10.15 coffee break

10.15 – 12.30 školenie, viď program

12:30 – 13:15 obed

13:15 – 14.30 školenie, viď program

15.02.2018
hotel LUX, Banská Bystrica Program Mapa

Program školenia

 1. Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD)
  – v súlade so súborom noriem STN EN 62305: 2012÷2013; STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017
 2. Silnoprúd
  – systém koordinovanej trojstupňovej ochrany
  – druhy pripojenia SPD + spôsoby pripojenia (TN; IT; TT)
  – umiestnenie – el. inštalácia, rozvádzače
  – zásady predistenia SPD, podmienky pri návrhu SPD v inštaláciách s použitím RCD
  – prierezy a dĺžky pripojovacích vodičov k SPD + ochranné vzdialenosti
 3. Slaboprúdové ochrany
  – požiadavky na SPD
  – komplexnosť a koordinácia
  – zásady pre montáž do rozvádzačov
  – zásady pre zapojenie tienených vodičov pre dátové SPD
  – prenosové rýchlosti + POE
  – sortiment
 4. Sortiment SPD spoločnosti Hakel
 5. Kontroly a meranie SPD
 6. Revízie (odborná prehliadka, odborná skúška) el. inštalácií opatrených SPD (hlavne pre revíznych technikov VTZE)

Pozvánka_BB_15_02_2018

XIV. stretnutie elektrotechnikov západoslovenského a východoslovenského regiónu ELEKTROTEC

XIV. stretnutie elektrotechnikov západoslovenského a východoslovenského regiónu ELEKTROTEC

Povinnosť instalacie prepäťových ochrán (SPD) v súlade norem: STN 33 2000-5-534: 2017 a STN 33 2000-4-443: 2017 a dále z pohĺadu poisťoven a praxe revízného technika VTZE.

13.02.2018
Košice hotel**** Program Mapa

Prednáška sa zaoberá podrobným vysvetlením novej normy STN 33 2000-5-534: 2017 – aplikácia vnútornej ochrany proti prepätiu (SPD) a STN 33 2000-4-443: 2017 – ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími preätiami, oboznámenie sa s povinnosťou používania SPD v elektrických inštaláciách, upozornenie na možné riziká nesprávneho pochopenia určitých článkov týchto norem a tým i následných chýb pri návrhoch (projektoch), realizáciách a v neposlednej rade i pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok VTZE opatrených jednotkami SPD. Celá prednáška tvorí ucelený a zrozumiteľný súbor informácií čerpaných nielen z vyššie uvedenej normy, ale i z praxe revízneho technika VTZE, ktoré môžu byť prínosom nielen revíznym technikom VTZE, ale i pre projektantov a montážnikov v elektro odbore.

Více informací

XIV. stretnutie elektrotechnikov západoslovenského a východoslovenského regiónu ELEKTROTEC

XIV. stretnutie elektrotechnikov západoslovenského a východoslovenského regiónu ELEKTROTEC

Povinnosť instalacie prepäťových ochrán (SPD) v súlade norem: STN 33 2000-5-534: 2017 a STN 33 2000-4-443: 2017 a dále z pohĺadu poisťoven a praxe revízného technika VTZE.

06.02.2018
Hotel Bratislava**** Program Mapa

Prednáška sa zaoberá podrobným vysvetlením novej normy STN 33 2000-5-534: 2017 – aplikácia vnútornej ochrany proti prepätiu (SPD) a STN 33 2000-4-443: 2017 – ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími preätiami, oboznámenie sa s povinnosťou používania SPD v elektrických inštaláciách, upozornenie na možné riziká nesprávneho pochopenia určitých článkov týchto norem a tým i následných chýb pri návrhoch (projektoch), realizáciách a v neposlednej rade i pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok VTZE opatrených jednotkami SPD. Celá prednáška tvorí ucelený a zrozumiteľný súbor informácií čerpaných nielen z vyššie uvedenej normy, ale i z praxe revízneho technika VTZE, ktoré môžu byť prínosom nielen revíznym technikom VTZE, ale i pre projektantov a montážnikov v elektro odbore.

Více informací

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2018

Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2018

Programem tohoto již tradičního aktivu revizních techniků a elektrotechniků se jako červená niť prolíná problematika zavádění nové normy ČSN 33 2000-6 ed.2 do odborné praxe elektrotechniků a revizních techniků a rizika vyplývající z návaznosti na dříve i současně zaváděné normy.

30.01.2018 - 31.01.2018
hotell FLORET, Praha Program Mapa

ÚTERÝ 30. 1. 2018

9:00 Zahájení Aktivu
9:15 Nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a její dopady na práci projektanta, montéra i revizního technika – anotace
Ing. Michal Kříž  |  IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22
10:15 Coffee break
10:45 Využití proudových chráničů, jističů a ochran AFDD v instalacích občanské i průmyslové výstavby, návrhy provedení a způsoby zapojení a následná rizika při jejich absenci či chybném zapojení v instalaci při projektování, montáži a revizi – anotace
Ing. Jan Krejčí  |  OEZ Letohrad , člen TNK 130, TNK 40
11:45 Pohyblivé přívody a zásuvková spojení – odpojování a spínání v návaznosti na změny technických norem – anotace
JUDr. Zbyněk Urban  |  revizní technik, člen TNK 22
12:50 Oběd
13:45 Plánované a nové normy v roce 2018 a první zkušenosti se zaváděním nové ČSN 33 2000-6 ed.2 v normalizaci ČR – anotace
Ing. Pavel Vojík  |  ÚNMZ Praha  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník  TNK 22 a TNK 126
15:00 Coffee break
15:20 Dopad zavádění nové normy na revize instalací (ČSN 33 2000-6 ed.2) na používání ostatních norem a právních předpisů v práci projektanta, montéra a revizního technika a možná rizika z toho vyplývající – anotace
Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců
16:35 Předpokládaný závěr prvního dne aktivu

 

 

STŘEDA 31. 1. 2018

9:00 Úskalí určování vnějších vlivů pro realizátora a revizního technika a s tím i předpokládaná rizika při této činnosti – anotace
Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT
10:20 Coffee break
10:50 Pohled na elektrotechniku z hlediska bezpečnosti a očekávané změny a vývoj legislativy z pohledu nových právních předpisů i norem – anotace
Ing. Miroslav Záloha  |  SUIP Opava, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení, člen TNK 22
11:55 Přepěťové ochrany z pohledu požadavků nové normy na revize a možná rizika při práci projektanta, montéra i revizního technika – anotace
Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E2A
13:10 Tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy
13:30 Předpokládaný závěr druhého dne aktivu

 

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

 

Více informací o školení

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2019